(HBDT) - Zo kâ̒n thiê̒n dớ xứ lỉ kác khwán nơ̭ kuổi năm, ản vươ̒ng ba̭n zởi thiḙ̂w, eenh B.T.Ng (KN 1979), ớ thi̭ chẩn bo (Kim Bôi) da̒ ka̒i dă̭ch ưửng zuṷng, ta̭w va̒ kích hwa̭t ta̒i khwán tỉn zuṷng dớ wăl thiê̒n... Twi nhiên thiê̒n chăng wê̒l, bi̭ vắc ngo bo̭n lướ dáw enh Ng. lḙ ka̭ng lủn khu baw nơ̭ nâ̒n.

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng muô baảnh linh kiên chể ta̭w khuủng tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) - Zo thẩi wiḙ̂c muô baảnh linh kiên wê̒l lắp ráp khuủng tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH) rḙ̂ ra̒ng, Dinh Văn D (KN 1985) va̒ Dinh Viḙ̂t H (KN 2000), dê̒w ớ xỏm Zưưng, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) da̒ dă̭ch mô wê̒l lắp ráp thee̒nh 2 khấw khủng dớ xứ zuṷng baw mṷc dích xăn bẳnh.

Kấn tloo̭ng pơ̭i thô̭i fa̭m lô̭m, kướp ta̒i xán zi̭p Thết

(HBDT) - Tí kỏ tiê̒n tiêw tloong zi̭p Thết, Ngwiḙ̂n Dức Hiến (té năm 1998), Ngwiḙ̂n Văn Thă̒nh (té năm 1994) kôô̒ng tlủ ớ tố 6, fươ̒ng Ki̒ Xơn (TF Hwa̒ Bi̒nh) liên tiếp la̒ 4 bṷ kướp zâ̭t ta̒i xán mănh dôô̭ng pơ̭i ngwi hiếm cho mo̭l ti ta̭ng khả...

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch tha kwân tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, báw vḙ̂ an twa̒n Thết Năm Mởi Kwỉ Ma̭w 2023. Thôông kwa kác biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, tloong ngă̒i 31/12/2022, Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ, 5 dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Hwiḙ̂n Kaw Foong dám báw kôông tác kuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng bṷ tlang (LLBT) hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ thư̭c hiḙ̂n tư̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng kôô̒ng xư̭ kwản tliḙ̂t, tliến khai nô̭i zung kể hwă̭ch năm kuố kấp wí, chí hwi dơn bi̭. Tơ̒ng mă̭t kôông tác ản kṷ thế hwả pă̒ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, nhất la̒ tloong kôông tác hwẩn lwiḙ̂n, zảw zṷc chỉnh tli̭, ta̭w tâm thể khă̭n kha̒ng nhâ̭n pơ̭i hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m bṷ ản zaw.

“Tấp pế” tâ̒w mổi cho wăl nă̭ng la̭i, ản Nhân zân kới thư ản huô̒

(HBDT) - Pớ tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân, kác tlinh xát tă̒i za̭n kinh ngiḙ̂m kuố Foo̒ng Kắnh xát hi̒nh xư̭ (KXHX), Kâng an tính ản "tung” paw kuô̭c. Pớ ni, kác tâ̒w mổi cho wăl nă̭ng la̭i, hwa̭t dôô̭ng "tỉn zṷng den” zo 2 dổi tươ̭ng kô̭m kản kâ̒m tâ̒w ớ hwiḙ̂n Kim Bôi bi̭ poóc gơ̭, tliḙ̂t fả.

Dôô̒ng bô̭ zái fáp dám báw an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Tỉnh têểnh kuổi khảng 11/2022, tai na̭n zaw thôông (TNZT) ớ Hwa̒ Bi̒nh xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước tăng ớ ká 3 tiêw tlỉ: xổ bṷ, xổ mo̭l chít, xổ mo̭l bi̭ thương. Zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) xḙ ko̒n ziḙ̂n biển fức ta̭p, nhất la̒ thơ̒i diếm kuổi năm, ka̭ nhu kâ̒w ti la̭i, bâ̭n chwiến ha̒ng hwả kuố mo̭l zân, zwănh ngiḙ̂p tăng kaw. Cho dêênh, lư̭c lươ̭ng tlức năng i ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp, kóp fâ̒n dám báw an twa̒n cho mo̭l zân tloong khi tham za zaw thôông.

Xa̭ Nhân Ngiḙ̂: Mô hi̒nh camera kóp fâ̒n dám báw an ninh nôông thôn

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Kâng an xa̭ Nhân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) i ta̒ chú dôô̭ng, linh hwa̭t bảm xát diḙ̂ pa̒n, la̒ tốt kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh pơ̭i kác lwa̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i (TNXH), ta̭w ản niê̒m tin tloong kấp wí, chỉnh kwiê̒n kôô̒ng pơ̭i Nhân zân. Dă̭c biḙ̂t, mô hi̒nh camera an ninh tlớ thă̒nh "keẻnh thăi nổl za̒i” kóp fâ̒n zúp lư̭c lươ̭ng kâng an lâ̭p khảm fả ta̒n kác bṷ fa̭m fáp hi̒nh xư̭, kwán lỉ tốt diḙ̂ pa̒n zân kư.

Lư̭c lươ̭ng vṷ tlang hwiḙ̂n Iên Thwí nơơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Dáng wí, Ban CHKX hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭, hiḙ̂w kwá kác mă̭t kôông tác hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, xâi zưư̭ng lư̭c lươ̭ng vưưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kwa rỉ kóp fâ̒n nơơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) cho kản bô̭, chiển xi̭ (KB, CX) tloong to̒n lư̭c lươ̭ng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ kwuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF).

Bô̭ Kâng an fát dôô̭ng foong tla̒w “Twa̒n zân tham za foo̒ng chẩng ma twí” ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 17/11, ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, Kṷc Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twí, Bô̭ Kâng an fổi hơ̭p Kâng an tính tố tlức fát dôô̭ng foong tla̒w "twa̒n zân tham za foo̒ng, chẩng ma twí” pơ̭i tha kwân twiên chwiê̒n foo̒ng chẩng ma twí.

Dê̒ kaw kắnh zác thú dwa̭n tiêw thṷ tiê̒n zá

(HBDT) - Chăng fái têểnh ka̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an tính fát hiḙ̂n, pắt zư̭ dổi tươ̭ng Kwắch Thi̭ Biên (Té năm 1956), tlủ ớ xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí); kon kải la̒ Kwắch Thi̭ Hwiê̒n (Té năm 1976) kôô̒ng pơ̭i ôông la̒ Lê Kuốc Báw (Té năm 1986) tlủ ớ TF Hô̒ Chỉ Minh bi̭ Kâng an tính Thănh Hwả pắt wê̒l thô̭i "tiêw thṷ, ta̒ng tlư̭ tiê̒n zá” pơ̭i xổ lươ̭ng ká, tlước di̭, kơ kwan tlức năng kôô̒ng pơ̭i chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nha̒ nước (NHNN) tính i ta̒ tư̒ lâ̒n fát ti kắnh bảw wê̒l ngwi kơ tiê̒n zá xâm nhâ̭p hḙ̂ thôổng paảnh lé zân xinh.

Lư̭c lươ̭ng KXZT xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n/ngă̒i

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 513/KH-CAT-PC08 wê̒l kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m thew chwiên dê̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n kôô̒ng pơ̭i xảng kiển hwản, tối diḙ̂ ba̒n (kắnh xát zaw thôông (KXZT) kuố hwiḙ̂n ni̒ la̭i kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố hwiḙ̂n khác pơ̭i ngươ̭c la̭i) tí nôông kaw hiḙ̂w kwá kôông tác twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố lư̭c lươ̭ng KXZT, khăw 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ớ 9 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT i ta̒ ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ta̭i 9 hwiḙ̂n pơ̭i thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 257 biên bán bi fa̭m kuố 257 tlươ̒ng hơ̭p, tỉnh bi̒nh kwân mo̒ ngă̒i lư̭c lươ̭ng KXZT ản dố, xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p.

Ngươ̒i zân kâ̒n nêw kaw kắnh zác tlước kác thú dwa̭n lưw hă̒nh thiê̒n zá

(HBDT) - Thew thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng chức năng, ngă̒i 15/9/2022, Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí nhâ̭n ản tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân wê̒l wiḙ̂c fát hiḙ̂n pa̒ Kwắch Thi̭ B (XN 1956), tlủ ta̭i xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ kỏ hă̒nh bi xứ zṷng tiê̒n zá (lwa̭i tiê̒n mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng) tí thănh twản tiê̒n diḙ̂n.

Kắnh zác kôô̒ng thú dwa̭n lươ̒ dáw kwa ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) - Chiểm zuṷng ta̒i khwán ma̭ng xa̭ hô̭i va̒ nhẳn tin wăl thiê̒n la̒ thú dwa̭n lươ̒ dáw chăng mởi. Twi nhiên nhngr thú dwa̭n ni̒ ngă̒i ka̭ng tinh vi va̒ tảw ba̭w. Zo rỉ nhê̒w ngươ̒i rất kắnh zác nhưưng vấn bi̭ lươ̒.

Tha mă̭t mô hi̒nh “Khu zân kư an twa̒n wê̒l “FCCC” pơ̭i “Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng”

(HBDT) - Ngă̒i 17/9, thư̭c hiḙ̂n xư̭ chí da̭w kuố WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i nha̒ văn hwả tố 4, WBNZ fươ̒ng Fương Lâm tố tlức lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n wê̒l FCCC” pơ̭i ‘Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng”.

TF Hwa̒ Bi̒nh: Ta̭m zư̒ng hwa̭t dôô̭ng kơ xớ kinh dwănh karaoke chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl

(HBDT) - Rut kinh ngiḙ̂m pớ kác vṷ chẳi, Kông an TF Hwa̒ Bi̒nh iêw kâ̒w 14 kơ xớ kinh dwănh karaoke tế khắc fṷc kác thiểw xót vi̒ chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl (FCCC).