(HBDT) - Ngă̒i 27/9, ta̭i xân Vâ̭n dôô̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh, WBNZ tính loong tloo̭ng tố tlức Lḙ̂ Khai ma̭c Da̭i hô̭i Tế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử 7, năm 2022.


Tloong khôông khỉ tlaang tloo̭ng, 34 khổi ziḙ̂w hă̒nh lâ̒n lươ̭t tiển kwa lḙ̂ da̒i, gô̒m: Khổi zước kơ̒ Tố kuốc, zước kơ̒ Olympic, kiḙ̂w ắnh Bác Hô̒ tâ̭p thế zṷc. biếw tươ̭ng Da̭i hô̭i TZTT, khổi Hôô̒ng ki̒, khổi kơ̒ thế thaw, khổi Kwân dô̭i, khổi Kâng an, khổi tloo̭ng ta̒i, khổi 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i khổi kác lư̭c lươ̭ng, dwa̒n thế tính… Dwa̒n zước duốc gô̒m 15 VDB tiêw biếw, da̭i ziḙ̂n cho ha̒ng ngi̒n vâ̭n dôô̭ng biên kuố tính Hwa̒ Bi̒nh zo VDB Dinh Văn Linh, kiḙ̂n tưởng kấp Kuốc za, la̒ thă̒nh biên dô̭i twiển Xe ta̭p Viḙ̂t Nam, ta̒ da̭t ản tư̒ hwi tlương Wa̒ng ta̭i Zái bô di̭ch Xe ta̭p twa̒n kuốc pơ̭i da̭t hwi tlương Pa̭c ta̭i Da̭i hô̭i Thế thao Dôông Nam Ả lâ̒n thử 31. Ngo̭n kúi thiêng ản lḙ̂ pớ Tươ̭ng da̒i Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh bi̭ da̭i tlêênh Kôông tli̒nh thể kí Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tluung ương Dáng Bỉ thư Tính wí cho̭i ngo̭n kúi chwiê̒n thôổng lêênh da̒i kúi Da̭i hô̭i. 

Ta̭i Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n ni̒, bi̒ mṷc tiêw "Zân kươ̒ng thi̒ nước thi̭nh”, "Thế zṷc, thế thaw bi̒ khức khwé pơ̭i hă̭nh fúc kuố kon mo̭l”, kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n "Twa̒n zân ze̒n lwiḙ̂n thân thế thew gương Bác Hô̒ bi̭ da̭i”, dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính dê̒ ngi̭ kác thă̒nh biên ban Tố chức; kác lư̭c lươ̭ng la̒ wiḙ̂c pơ̭i tinh thâ̒n tlắch nhiḙ̂m kaw nhất, hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m bṷ ản zaw; Hô̭i dôô̒ng tloo̭ng ta̒i la̒ wiḙ̂c kâng tâm, khắch kwan pơ̭i chỉnh xác, kác, kác vâ̭n dôô̭ng biên thi dẩw hết mêê̒nh kôô̒ng tinh thâ̒n dwa̒n kết, tluung thư̭c, kaw thươ̭ng fẩn dẩw da̭t thă̒nh tích kaw nhất, dám báw kôông tác an ninh tlâ̭t tư̭, an twa̒n tí Da̭i hô̭i thă̒nh kôông. 

Ngăi khăw ziḙ̂n văn khai ma̭c, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chủ ti̭ch WBNZ tính too̭c lơ̒i kêw go̭i twa̒n zân tâ̭p thế zṷc kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh. Dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch WBNZ tính dê̒ ngi̭: Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VII, năm 2022 la̒ mô̭ch xư̭ kiḙ̂n văn hwả thế thaw kwan tloo̭ng kuố tính, thế hiḙ̂n xư̭ kwiết tâm kuố Dáng bô̭ tloong chí da̭w pơ̭i tố chức thư̭c hiḙ̂n kác chí tiêw kuố Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII ta̒ dê̒ tha. Thăi mă̭t Tính wí, HDNZ, WBNZ, WBMTTK tính, tôi kêw go̭i twa̒n thế kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhân zân fái ze̒n lwiḙ̂n khức khwé tí law dôô̭ng pơ̭i hoo̭c tâ̭p, tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Lơ̒i kêw go̭i twa̒n zân tâ̭p thế zṷc kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh. 

Ta̭i Lḙ̂ Khai ma̭c, pắt dâ̒w ziḙ̂n tha ma̒ tẩw Chiêng Mươ̒ng kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố 200 ngḙ̂ nhân pơ̭i ma̒n dôô̒ng ziḙ̂n kuố 800 hoo̭c xinh cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i pơ̭i chú dê̒ "Hwa̒ Bi̒nh - Hô̭i nhâ̭p pơ̭i twá lảng”. Ma̒n dôô̒ng ziḙ̂n gô̒m 03 tlương: Tlương I: Chwiê̒n thôổng kác zân tôô̭c ănh hu̒ng; Tlương II: Ze̒n tlỉ lwiḙ̂n thân; Tlương III: Hwa̒ Bi̒nh hô̭i nhâ̭p fát tliển. Ma̒n dôô̒ng ziḙ̂n ta̒ thế hiḙ̂n ản ti̒nh dwa̒n kết gẳn bỏ kôô̒ng bán xắc văn hwả, tinh thâ̒n thế thaw kuố Da̭i hô̭i; twiên chwiê̒n, kwáng bả chwiê̒n thôổng li̭ch xứ, văn hwả, dâ̭m da̒ bán xắc văn hwả zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh; thă̒nh tư̭w fát tliển KT - XH kuố tính da̭t ản tloong ta̒n kác năm khânh ni kôô̒ng pơ̭i di̭nh hưởng fát tliến ta̒n kác năm tiếp thew; thúc tấi foong tla̒w TZTT, ze̒n lwiḙ̂n khức khwẻ, fát tliển kon mo̭l twa̒n ziḙ̂n, kóp fâ̒n fṷc bṷ xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng, báw bḙ̂ kwêl hương dất nước. 

Khăw Lḙ̂ Khai ma̭c Ban Tố tlức xḙ tiển hă̒nh tiếp tṷc tố tlức thi dẩw 04 môn (Diê̒n kinh, Tấi kâ̭i, Kẻw ko, Pẳnh nả) kác môn thi dẩw tloong chương tli̒nh Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VII, năm 2022.


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Ngoo̭c Lâw tấi mă̭nh foong tla̒w thế zṷc thế thaw

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) ản kwan tâm tấi mă̭nh, da̭t ản tư̒ thă̒nh tích, kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé tinh thâ̒n cho mo̭l zân.

Chị Lê Thi̭ Kiê̒w - ză̒nh tlo̭n tâm hwiết cho thế thaw

(HBDT) - Kỏ niê̒m dam mê kôô̒ng thế thaw bớ rét, xuốt nhưửng năm wa, chi̭ Lê Thi̭ Kiê̒w, xỏm Dôô̒ng Fủ, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn) ză̒nh tlo̭n tâm hwiết cho xơ̭ fát chiến kuố foong tla̒w thế zuṷc, thế thaw (TZTT)

Hwa̒ Bi̒nh zee̒nh ản 3 hwi tlương dôô̒ng ớ Zái bô di̭ch kứ ta̭ tlé kuốc za năm 2023

(HBDT) - Ớ thă̒nh fổ Da̒ Nă̭ng bươ̒ ziḙ̂n tha Zái bô di̭ch kứ ta̭ tlé kuốc za năm 2023. Zái dẩw thu hút khânh 180 bâ̭n dôô̭ng biên têểnh pớ 27 tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ta̒n kác bâ̭n dôô̭ng biên cheenh ta̒i ớ 10 nô̭i zung ôông tưở (ta̒n ha̭ng kân 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg, trên 109kg) kôô̒ng pơ̭i 10 nô̭i zung ỉ pả (ta̒n ha̭ng kân 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, trên 87kg).

Xa̭ Ngoo̭c Xơn xôi nối foong tka̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Chúc, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Ngo̭c Xơn (La̭c Xơn) cho mắt: Foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH) ớ diḙ̂ fương da̒ gẳn kêt nhê̒w kuô̭c vâ̭n dôô̭ng, fát hwi vai tlo̒ chí da̭w, tố chức hwa̭t dôô̭ng kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác dwa̒n thế va̒ tỉnh tư̭ kwán kuố ngươ̒i zân tloong kôô̭ng dôô̒ng.