(HBDT) - Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023 bươ̒ ziḙ̂n tha ps thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố tư̒ bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) têểnh pớ ta̒n kác tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ni la̒ lâ̒n thử 37 zái ản tố tlức kôô̒ng pơ̭i lâ̒n ni̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn bi̭ xếp thử ha̭ng kaw nhất ớ zái.

BDB Dinh Văn Linh (choo̭ng ớ khân khươ̭) xwất xắc ză̒nh ản 5 hwi tlương wa̒ng ớ zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za 2023.
 

Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za nă̒m tloong khuôn khố zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kôô̒ng pơ̭i dươ̒ng tlươ̒ng kuốc za năm 2023 ản tố tlức pớ ngă̒i 19 - 22/10/2023. Kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c zái ản tố tlức ớ tlươ̒ng duô xe diḙ̂ hi̒nh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Ngi̭ kwiết khổ 18-NQ/TU, ngă̒i 30/10/2017 kuố Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí wê̒l fát tliến thế thaw thă̒nh tích kaw tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2017 - 2020, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2030. 

Thew dôô̒ng chỉ Da̒w Tiển Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL, thg kwa dăng kai tố tlức zái la̒ zi̭p tí ta̒n kác hwẩn lwiḙ̂n biên, BDB kuố tính Hwa̒ Bi̒nh ản zaw lưw, ko̭ xát, tlaw tối kinh ngiḙ̂m tí nơng kaw tli̒nh dô̭ chwiên môn, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát tliến mă̭nh mḙ foong tla̒w lwiḙ̂n tâ̭p môn xe ta̭p, tiếp tṷc fát hwi thể mă̭nh kôô̒ng pơ̭i khai thác hiḙ̂w kwá diê̒w kiḙ̂n kơ xớ bâ̭t chất, ta̭ng khả duô khă̭n kỏ pớ SEA Games 31; kóp fâ̒n kwáng bả tiê̒m năng zu li̭ch, zởi thiḙ̂w wê̒l hi̒nh ắnh, văn hwả, kon mo̭l Hwa̒ Bi̒nh têểnh ô̭i pa̭n tloong nước pơ̭i kuốc tể. 

Ớ tloong zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za, ta̒n kác BDB cheenh ta̒i ớ ta̒n kác nô̭i zung: băng dôô̒ng tỉnh zơ̒ kả nhân, băng dôô̒ng tiếp khức, băng dôô̒ng Olympic, băng dôô̒ng tỉnh diếm kả nhân, tlố choỏng kả nhân pơ̭i băng dôô̒nglwa̭i tlư̭c tiếp. Wa̒i tha, tloong ngă̒i kuổi ku̒ng kuố zái, Ban Tố tlức i ta̒ tố tlức cho ta̒n kác BDB tham za zái Kúp xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kư̭ li pẳn - kúp Liên dwa̒n woo̒ng 4. 

Ngăl pớ ngă̒i khai ma̭c zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za, ta̒n kác BDB i ta̒ cheenh ta̒i khức kwiết liḙ̂t. Ta̒n BDB mṷi nhoo̭nh kuố Hwa̒ Bi̒nh la̒ Dinh Văn Linh pơ̭i Dinh Văn Nhất thế hiḙ̂n foong dô̭ tốt nhất ớ ta̒n kác nô̭i zung thi dẩw. 

Thư̭c tể cho dố, BDB Dinh Văn Linh i ta̒ xwất xắc zee̒nh ản 5 hwi tlương wa̒ng ớ zái, tloong di̭ kỏ 3 hwi tlương wa̒ng kả nhân pơ̭i 2 hwi tlương wa̒ng dôô̒ng dô̭i. Tôống kết zái, dô̭i Hwa̒ Bi̒nh dwa̭t ản 9 hwi tlương, tloong di̭ kỏ 5 hwi tlương wa̒ng, 2 hwi tlương pa̭c pơ̭i 2 hwi tlươ̒ng dôô̒ng, bươ̭t tlêênh dô̭i xếp thử hal la̒ Bi̒nh Zương pơ̭i 4 hwi tlương wa̒ng, 3 hwi tlương pa̭c.

Wa̒i tha, ớ zái, Ban Tố tlức i ta̒ tlaw 2 kúp wa̒ng cho 2 bâ̭n dôô̭ng biên xwất xắc kuố dơn bi̭ Hwa̒ Bi̒nh ớ Zái kúp xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kư̭ li pẳn - kúp Liên dwa̒n woo̒ng 4 pơ̭i tlaw 2 kúp cho BDB tlé chơ̒ 18 thuối, tloong di̭ 2 bâ̭n dôô̭ng biên bô di̭ch pơ̭i bâ̭n dôô̭ng biên tlé chơ̒ 18 thuối kuố dơn bi̭ Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ ản nhâ̭n kúp wa̒ng ớ Zái kúp xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kư̭ li pẳn - kúp Liên dwa̒n woo̒ng 4 pơ̭i kúp zee̒nh cho bâ̭n dôô̭ng biên bô di̭ch pơ̭i bâ̭n dôô̭ng biên tlé chơ̒ 18 thuối. 

Thew ôông Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂, hwẩn lwiḙ̂n biên Bô̭ môn xe ta̭p kuố Tlươ̒ng Fố thôông năng khiểw TZTT tính, dô̭i xe ta̭p tính Hwa̒ Bi̒nh tma za zái kôô̒ng pơ̭i xư̭ chwấn bi̭ tlu dảw wê̒l ká thắi ta̒n kác mă̭t, tảng kế la̒ ản kwan tâm kuố ta̒n dôô̒ng chỉ lă̭nh da̭w tính, lă̭nh da̭w ta̒n kác xớ, ngă̒nh chwiên môn. Dổi pơ̭i ta̒n kác bâ̭n dôô̭ng biên, ni la̒ ta̒n gương mă̭t khả kwen thuô̭c tloong zởi xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za, nhất la̒ bâ̭n dôô̭ng biên Dinh Văn Linh. 

Kôô̒ng pơ̭i kết kwá la̒ ản pớ zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023, tin pui tiếp tṷc têểnh pơ̭i bâ̭n dôô̭ng biên Dinh Văn Linh la̒ bâ̭n dô biên zwi nhất kuố tính Hwa̒ Bi̒nh pơ̭i la̒ 1 tloong 7 bâ̭n dô biên tlỉnh thức xwất kwân tham zư̭ zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh châw Ả lâ̒n thử 28 pơ̭i Bô di̭ch tlé xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh châw Ả lâ̒n thử 14 khới tlănh ớ Ẩn Dô̭ pớ ngă̒i 24 - 30/10/2023.

 

 


KÁC TIN KHÁC


70 to̒n thú tham za zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất

(HBDT) - Ngă̒i 28/10, ớ Vi̭nh Ngo̒l Hwa, xa̭ Xuổi Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c i ta̒ ziên tha zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh. Zái nă̒m tloong khuôn khố Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất; Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023.

Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI năm 2023 xḙ ziḙ̂n tha paw ngă̒i 11/11

(HBDT) - Ngă̒i 3/11, Ban Tố tlức Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI ngăm 2023 tố tlức ho̭p thôổng nhất ta̒n nô̭i zung, tlươ̒ng tli̒nh tố tlức. Ni la̒ zái thế thaw kấp tính.

Xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng: Lan twá foong tla̒w thế zṷc thế thaw kwâ̒n tlủng

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Xa Văn Khiểw, kôông chức văn hwả - xa̭ hô̭i xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) cho hăi: "Ớ xân thế thaw ta̒n kác xỏm, tlư̒ ta̒n ngă̒i mươ xỏ, diê̒w kiḙ̂n thơ̒I tiết chăng kỏ lơ̭i, ko̒n la̭i ngă̒i no̒ mo̭l zân i tâ̭p lwiḙ̂n thế zṷc thế thaw. Ôông ăi i tê̒w ản dố ho̭ tác zṷng kuố thế zṷc thế thaw (TZTT) dổi pơ̭i khức khwé, tinh thâ̒n cho dêênh ăi i ha̒w hửng, hăng hải lwiḙ̂n tâ̭p. Khôông khỉ tlêênh xân ka̭ no̒ i kỏ thiểng kươ̒i, hew kố bṷ, Ta̒n xỏm: Ha̭, Chum Nươ, Chiê̒ng Kang, Na̒ Mươ̒I la̒ ta̒n xỏm kỏ foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n xôi nối hơn ká thắi”.