(HBDT) - Ngă̒i 28/10, ớ Vi̭nh Ngo̒l Hwa, xa̭ Xuổi Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c i ta̒ ziên tha zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh. Zái nă̒m tloong khuôn khố Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất; Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023.

Dô̭i to̒n thú têểnh pớ tính Vi̭nh Fúc tham za zái thi kăw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất năm 2023.

 

Zái thi kăw kả thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất, năm 2023 thu hút 70 to̒n thú têểnh pớ 22 tính, thă̒nh fổ tloong ká nước, tloong di̭ kỏ tư̒ to̒n thú têểnh pớ tloong miê̒n Nam pơ̭i bu̒ng Tâi Ngwiên. 

Thew thế lḙ̂, zái kỏ 3 hi̒nh thức thi la̒ kăw lure; kăw da̒i (dơn, tư̭ zo) pơ̭i lăng lăng xê. Ta̒n kác to̒n thú tư̭ zo lươ̭ cho̭n lwa̭i to̒n kăw pơ̭i mô̒i kăw. Kắch thức xếp zái ản tỉnh thew kân nă̭ng kon kả mo̒ ta̒n to̒n thú kăw ản. Wa̒i tha, Ban Tố tlức tlaw zái foong kắch cho to̒n thú kỏ tlang fṷc thôốch, dô̒ zu̒ng, bâ̭t zṷng kăw dôô̭c dảw pơ̭i la̒ dêênh ản hi̒nh ắnh thôốch tḙp kuố foong tla̒w kăw kả thế thaw. 

Khăw môô̭ch ngă̒i thi xôi dôô̭ng, ki̭ch tỉnh, Ban Tố tlức i ta̒ cho̭n ản pơ̭i tlaw zái nhất cho to̒n thú Hwa̒ng Ngoo̭c Bô̭ (hwiḙ̂n Tân La̭c, Hwa̒ Bi̒nh); zái hal tlaw cho to̒n thú Ngwiḙ̂n Văn Lan (TF Xâ̒m Xơn, Thănh Hwả); zái pa to̒n thú Vṷ Minh Ngoo̭c (Hwa̒i Dức, TF Ha̒ Nô̭i).Dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlaw zái nhất, zá hal, zái pa cho ta̒n to̒n thú tloong lḙ̂ tống kết pơ̭i tlaw zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh.


Zái nhất bô̭ môn kăw lure thuô̭c wê̒l to̒n thú Ngwiḙ̂n Viḙ̂t Tlung (Bi̒nh Tân, TF Hô̒ Chỉ Minh); zái nhất bô̭ môn kăw da̒i thuô̭c wê̒l to̒n thú Hwa̒ng Tlo̭ng Hiểw (Lương Xơn, Hwa̒ Bi̒nh); zái nhất bô̭ môn kăw lăng xê thuô̭c wê̒l to̒n thú Ngwiḙ̂n Xwân Twản (Ửng Hwa̒, Ha̒ Nô̭i). Ban Tố tlức tlaw zái foong kắch cho to̒n thú Ngwiḙ̂n Dức Tlỉnh (Hwa̒ Bi̒nh) pơ̭i zái la̭w tưởng cho to̒n thú Fan Tliḙ̂w Xwân (Kwáng tli̭). 

Fát biếw tôống kết zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất năm 2023, dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính chúc mơ̒ng ta̒n to̒n thú ta̒ kỏ môô̭ch ngă̒i tlái ngiḙ̂m thủ bi̭ ớ bu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. To̒n thú tham za zái thi tê̒w la̒ ta̒n kả nhân xwất xắc, kỏ năng khiểw, ki̭ năng, kinh ngiḙ̂m pơ̭i thế hiḙ̂n tỉnh chwiên ngiḙ̂p kaw, tlửng tó ản ta̒n kác hô̭i, hiḙ̂p hô̭i kăw kả ta̒n kác tính, thă̒nh tloong ká nước tin tướng, lươ̭ cho̭n ki̭ tí kứ ti tham za thi. 

Dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính ki̒ boo̭ng zái thi ni̒ xḙ tiếp tṷc ản zwi tli̒ pơ̭i tố tlức thă̒nh kôông hơn nươ tloong ta̒n năm têểnh ni, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong hwa̭t dôô̭ng kwáng bả môn thế thaw kăw kả, zái tlỉ bố ích pơ̭i i nhơ wiḙ̂c kwáng bả cho zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh. 


KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản thă̒nh tích kaw nhất ớ zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023

(HBDT) - Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023 bươ̒ ziḙ̂n tha ps thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố tư̒ bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) têểnh pớ ta̒n kác tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ni la̒ lâ̒n thử 37 zái ản tố tlức kôô̒ng pơ̭i lâ̒n ni̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn bi̭ xếp thử ha̭ng kaw nhất ớ zái.

Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI năm 2023 xḙ ziḙ̂n tha paw ngă̒i 11/11

(HBDT) - Ngă̒i 3/11, Ban Tố tlức Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI ngăm 2023 tố tlức ho̭p thôổng nhất ta̒n nô̭i zung, tlươ̒ng tli̒nh tố tlức. Ni la̒ zái thế thaw kấp tính.

Xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng: Lan twá foong tla̒w thế zṷc thế thaw kwâ̒n tlủng

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Xa Văn Khiểw, kôông chức văn hwả - xa̭ hô̭i xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) cho hăi: "Ớ xân thế thaw ta̒n kác xỏm, tlư̒ ta̒n ngă̒i mươ xỏ, diê̒w kiḙ̂n thơ̒I tiết chăng kỏ lơ̭i, ko̒n la̭i ngă̒i no̒ mo̭l zân i tâ̭p lwiḙ̂n thế zṷc thế thaw. Ôông ăi i tê̒w ản dố ho̭ tác zṷng kuố thế zṷc thế thaw (TZTT) dổi pơ̭i khức khwé, tinh thâ̒n cho dêênh ăi i ha̒w hửng, hăng hải lwiḙ̂n tâ̭p. Khôông khỉ tlêênh xân ka̭ no̒ i kỏ thiểng kươ̒i, hew kố bṷ, Ta̒n xỏm: Ha̭, Chum Nươ, Chiê̒ng Kang, Na̒ Mươ̒I la̒ ta̒n xỏm kỏ foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n xôi nối hơn ká thắi”.