KÁC TIN KHÁC


70 to̒n thú tham za zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất

(HBDT) - Ngă̒i 28/10, ớ Vi̭nh Ngo̒l Hwa, xa̭ Xuổi Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c i ta̒ ziên tha zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh. Zái nă̒m tloong khuôn khố Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất; Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023.

Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản thă̒nh tích kaw nhất ớ zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023

(HBDT) - Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023 bươ̒ ziḙ̂n tha ps thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố tư̒ bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) têểnh pớ ta̒n kác tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ni la̒ lâ̒n thử 37 zái ản tố tlức kôô̒ng pơ̭i lâ̒n ni̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn bi̭ xếp thử ha̭ng kaw nhất ớ zái.

Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI năm 2023 xḙ ziḙ̂n tha paw ngă̒i 11/11

(HBDT) - Ngă̒i 3/11, Ban Tố tlức Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI ngăm 2023 tố tlức ho̭p thôổng nhất ta̒n nô̭i zung, tlươ̒ng tli̒nh tố tlức. Ni la̒ zái thế thaw kấp tính.

Xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng: Lan twá foong tla̒w thế zṷc thế thaw kwâ̒n tlủng

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Xa Văn Khiểw, kôông chức văn hwả - xa̭ hô̭i xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) cho hăi: "Ớ xân thế thaw ta̒n kác xỏm, tlư̒ ta̒n ngă̒i mươ xỏ, diê̒w kiḙ̂n thơ̒I tiết chăng kỏ lơ̭i, ko̒n la̭i ngă̒i no̒ mo̭l zân i tâ̭p lwiḙ̂n thế zṷc thế thaw. Ôông ăi i tê̒w ản dố ho̭ tác zṷng kuố thế zṷc thế thaw (TZTT) dổi pơ̭i khức khwé, tinh thâ̒n cho dêênh ăi i ha̒w hửng, hăng hải lwiḙ̂n tâ̭p. Khôông khỉ tlêênh xân ka̭ no̒ i kỏ thiểng kươ̒i, hew kố bṷ, Ta̒n xỏm: Ha̭, Chum Nươ, Chiê̒ng Kang, Na̒ Mươ̒I la̒ ta̒n xỏm kỏ foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n xôi nối hơn ká thắi”.