CHANG NHẤT

  • Hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ tư̒ lơ̭i thể xâi zư̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n nhơ zu li̭ch văn hwả, xinh thải, thẳng kắnh, lḙ̂ hô̭i… Văn hwả tâm linh la̒ thể mă̭nh kuố zu li̭ch hwiḙ̂n. Pớ ka̭ kỏ Lwâ̭t Zi xán văn hwả an ban hă̒nh, hwiḙ̂n ka̭ no̒ i chấp hă̒nh tốt, ngiêm kẩm ta̒n kác hă̒nh bi xân ha̭i têểnh zi xán văn hwả, la̒ xai lâ̭ch zi xán văn hwả; hwí hwa̭i hăi gâi ngwi kơ hwí hwa̭i zi xán văn hwả; ta̒w pơ̭i tlải fép diḙ̂ diếm kháw kố; xâi zư̭ng tlải fép; lẩn chiểm tất dai thuô̭c zi tích li̭ch xứ - văn hwả, zănh lam thẳng kắnh.

  • Lḙ̂ hô̭ teẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn ản zwi tli̒ pơ̭i tố tlức ha̒ng năm paw khảng 3 âm li̭ch. Ni la̒ ka̭ zaw ha̒ kuố muô̒ Xwân pơ̭i muô̒ He̒, wiḙ̂c tố tlức bươ̒ tí nhân zân pui hô̭i, bươ̒ lwiḙ̂n ki̭ năng xinh tô̒n nhơ kâw thiểng pô̭ "kơm kă̒l, kả kiểm”. Ni la̒ lḙ̂ hô̭i zân zan tê̒w gẳn pơ̭i nê̒n nôông ngiḙ̂p kẩl lo̭ dác, zoong dẩw ẩn kuố nê̒n văn minh Viḙ̂t kố, lḙ̂ hô̭i la̒ hwa̭ dôô̭ng văn hwả - tỉn ngươ̭ng chăng thế thiểw kuố mo̭l Mươ̒ng Tlỏ.

  • Xác di̭nh kôông tác an twa̒n thư̭c fấm (ATTF) la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng nhă̒m dám báw an twa̒n, khưức khwé cho ngươ̒i zân, thơ̒i zan kwa, kác kấp, kác ngă̒nh da̒ tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ, kiếm tla, ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n, xứ lỉ kác tlương hơ̭p vi fa̭m tloong xán xwất, kinh zwănh… kóp fâ̒n nơơng kaw kôông tác dám báw ATTF tlêênh diḙ̂ ba̒n.

  • Thôông tin pớ Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Kâng an tính cho hăi, tloong 5 ngă̒i ngí lḙ̂ 30/4 - 1/5 bươ̒ kwa, ká thắi tính xắi tha 2 bṷ tai na̭n zaw thôông, la̒ 1 mo̭l chít, 3 mo̭l bi̭ thương. Xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2023 zám 80% khổ bṷ (2/10 bṷ, zám 50% khổ mo̭l chít (1/2 mo̭l), zám 72,7% khổ mo̭l bi̭ thương 3/11 mo̭l).

  • Ta̒n kư̭w chiển binh tham za Chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú măi tê̒w ớ thuối pớ tlước têểnh măi hiểm. Mé dổi pơ̭i ta̒n chiển xi̭, thănh xwân ha̒w hu̒ng kuố môô̭ch thơ̒i thew kôô̒ng kỉ ức wê̒l ta̒n ngă̒i khảng zan khổ mo̒ zất tư̭ ha̒w năm no̒ i ko̒n ngwiên wḙn tloong tâm tlỉ.

Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức pô̭ meḙnh nhân kí niḙ̂m 134 năm ngă̒i té Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh

Ngă̒i 15/5, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức pô̭ meḙnh nhân kí niḙ̂m 134 năm ngă̒i té Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); teẻnh zả kết kwá 3 năm la̒ thew Kết lwâ̭n khổ 01-KL/TW, ngă̒i 18/5/2021 kuố Bô̭ Tlỉnh tli̭ wê̒l tiếp tṷc la̒ thew Chí thi̭ khổ 05-CT/TW wê̒l "tấi mă̭nh hoo̭c tâ̭p pơ̭i la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh”.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm báw bḙ̂ zi xán văn hwả

Hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ tư̒ lơ̭i thể xâi zư̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n nhơ zu li̭ch văn hwả, xinh thải, thẳng kắnh, lḙ̂ hô̭i… Văn hwả tâm linh la̒ thể mă̭nh kuố zu li̭ch hwiḙ̂n. Pớ ka̭ kỏ Lwâ̭t Zi xán văn hwả an ban hă̒nh, hwiḙ̂n ka̭ no̒ i chấp hă̒nh tốt, ngiêm kẩm ta̒n kác hă̒nh bi xân ha̭i têểnh zi xán văn hwả, la̒ xai lâ̭ch zi xán văn hwả; hwí hwa̭i hăi gâi ngwi kơ hwí hwa̭i zi xán văn hwả; ta̒w pơ̭i tlải fép diḙ̂ diếm kháw kố; xâi zư̭ng tlải fép; lẩn chiểm tất dai thuô̭c zi tích li̭ch xứ - văn hwả, zănh lam thẳng kắnh.

Chỉnh tli̠

Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức pô̭ meḙnh nhân kí niḙ̂m 134 năm ngă̒i té Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh

Ngă̒i 15/5, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức pô̭ meḙnh nhân kí niḙ̂m 134 năm ngă̒i té Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); teẻnh zả kết kwá 3 năm la̒ thew Kết lwâ̭n khổ 01-KL/TW, ngă̒i 18/5/2021 kuố Bô̭ Tlỉnh tli̭ wê̒l tiếp tṷc la̒ thew Chí thi̭ khổ 05-CT/TW wê̒l "tấi mă̭nh hoo̭c tâ̭p pơ̭i la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh”.

Văn hwả - Zu li̠ch

Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm báw bḙ̂ zi xán văn hwả

Hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ tư̒ lơ̭i thể xâi zư̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n nhơ zu li̭ch văn hwả, xinh thải, thẳng kắnh, lḙ̂ hô̭i… Văn hwả tâm linh la̒ thể mă̭nh kuố zu li̭ch hwiḙ̂n. Pớ ka̭ kỏ Lwâ̭t Zi xán văn hwả an ban hă̒nh, hwiḙ̂n ka̭ no̒ i chấp hă̒nh tốt, ngiêm kẩm ta̒n kác hă̒nh bi xân ha̭i têểnh zi xán văn hwả, la̒ xai lâ̭ch zi xán văn hwả; hwí hwa̭i hăi gâi ngwi kơ hwí hwa̭i zi xán văn hwả; ta̒w pơ̭i tlải fép diḙ̂ diếm kháw kố; xâi zư̭ng tlải fép; lẩn chiểm tất dai thuô̭c zi tích li̭ch xứ - văn hwả, zănh lam thẳng kắnh.