CHANG NHẤT

  • Khânh 10 năm la̒ thew Tlí chi̭ khổ 40-CT/TW, ngă̒i 22/11/2014 kuố Ban Bỉ thư T.Ư Dáng wê̒l tăng kươ̒ng lă̭nh da̭w kuố Dáng dổi pơ̭i kôông tác tỉn zṷng tlỉnh xắch xa̭ hô̭i, tơ̒i khôổng nhân zân tơ̒ng pước ản thăi tối. Nguô̒n bổn fú tlô̭m khắp têểnh ta̒n thôn, bán tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l nge̒w, ta̒n dổi tươ̭ng tlỉnh xắch nhănh choỏng ản tiếp khânh pơ̭i nguô̒n bổn tí fát tliến kinh tể, zám nge̒w pê̒n bư̭ng.

  • Tính ha zấp ni̒ kỏ tlêênh 226 ngi̒n dét kon, tloong di̭ kỏ hơn 53 ngi̒n dét kon mo̭l zân tôô̭c Kinh pơ̭i hơn 173 ngi̒n dét kon ta̒n kác zân tôô̭c khác. Xác di̭nh kôông tác chăm xoóc khức khwé mḙ̂ kôô̒ng dét kon la̒ môô̭ch tloong ta̒n nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng, ta̒n năm kwa, ngă̒nh I tể i ta̒ tliến khai ta̒n kắch la̒ tí kóp fâ̒n zúp dổi tươ̭ng têểnh khânh ản pơ̭i ta̒n zi̭ch bṷ chăm xoóc khức khwé xinh xán, kái thiḙ̂n ti̒nh tla̭ng xwi zinh zươ̭ng ớ kon dét, nhất la̒ ớ bu̒ng khu, bu̒ng xa, bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ.

  • Zái kwiết wiḙ̂c la̒ ngăl nơi ớ cho ỉ pả nôông thôn la̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng ản Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) kwan tâm tliến khai. Kải Bu̒i Thi̭ Tiê̒n, té năm 1980, zân tôô̭c Mươ̒ng, hô̭i biên chi hô̭i ỉ pả xỏm Xẩw, xa̭ La̭c Thi̭nh la̒ hô̭i biên tiêw biếw, mo̭l mă̭nh za̭n thi̒m kiểm, thi̒m tha ản wiḙ̂c la̒ ớ ngăl nơi ớ cho ỉ pả ka̭ nôông nha̒n tí tăng thu nhâ̭p, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng za di̒nh.

  • Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 145 xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn bu̒ng zân tôô̭c thiếw khổ; 506 thôn dă̭c biḙ̂t khỏ khăn; 74% zân khổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ, khôổng ớ tư̒ diḙ̂ pa̒n miê̒n nủi kôô̒ng pơ̭i nguô̒n xinh kể kwan tloo̭ng la̒ xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p.

  • Ta̭m xa tlươ̒ng pơ̭i thâ̒i kô, ngí he̒ la̒ ka̭ ta̒n ủn nhó moong hảw ản pui zôô̭ng, tlái ngiḙ̂m ta̒n ki̭ năng bố ích, lỉ thủ. Mé, pên keḙnh fút zâi tlái ngiḙ̂m pui zôô̭ng paw ta̒n ngă̒i he̒ zoong la̭i thi̒ wiḙ̂c foo̒ng, chẩng tai na̭n thương tích cho dét kon i hết khức kwan tloo̭ng. Wiḙ̂c ni̒ ka̒ng kỏ ỉ ngiḙ̂ hơn dổi pơ̭i dét kon bu̒ng kaw, tloong ka̭ tơ̒i khôổng kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i ko̒n tư̒ khỏ khăn, ngwi kơ xắi tha tia na̭n thương tích cho dét kon ka̭ no̒ i thươ̒ng tlư̭c kỏ thế xắi tha.

Mươ ká la̒ ngâ̭p ủng, eéch tắc tư̒ twiển ta̭ng khả ti la̭i

Lảng khởm 16/7, mươ ká la̒ cho tư̒ ngâ̒m tla̒n tlêênh ta̒n twiển ta̭ng khả tloong tính ngâ̭p khu, chăng thế ti la̭i. pên keḙnh di̭ i dố ản ti̒nh tla̭ng xa̭t lớ tất…

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ước tỉnh thiḙ̂t ha̭i 1,6 tí dôô̒ng zo ắnh hướng kuố mươ ká

Zo ắnh hướng kuố mươ ká pớ khuô̭ng 15/7 têểnh lảng khởm 16/7 la̒ thiḙ̂t ha̭i tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tlú iểw wê̒l nha̒ ớ, ta̭ng khả ti la̭i kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c xán xwất. Wê̒l nha̒ kướ kỏ 4 hô̭ ớ xa̭ Kwỉ Hwa̒, 1 hô̭ zân ớ xa̭ Mi̭ Thă̒nh bi̭ tất khṷ lớ paw la̒ hoóng nha̒ pơ̭i pu̒l lấp môô̭ch môô̭ch khổ ta̒i xán, zả tli̭ thiḙ̂t ha̭i ướ 850 tliḙ̂w dôô̒ng. Ớ 2 xa̭ Kwỉ Hwa̒ pơ̭i Tân Lâ̭p xắi tha ngâ̭p ủng ắnh hướng têểnh hơn 18 hát ta lo̭ mởi kẩl ko hwa mă̒w, thiḙ̂t ha̭i tlêênh 400 tliḙ̂w dôô̒ng.

Khức lan hôô̭ng kuố Tlí thi̭ khổ 40-CT/TW tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh

Khânh 10 năm la̒ thew Tlí chi̭ khổ 40-CT/TW, ngă̒i 22/11/2014 kuố Ban Bỉ thư T.Ư Dáng wê̒l tăng kươ̒ng lă̭nh da̭w kuố Dáng dổi pơ̭i kôông tác tỉn zṷng tlỉnh xắch xa̭ hô̭i, tơ̒i khôổng nhân zân tơ̒ng pước ản thăi tối. Nguô̒n bổn fú tlô̭m khắp têểnh ta̒n thôn, bán tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l nge̒w, ta̒n dổi tươ̭ng tlỉnh xắch nhănh choỏng ản tiếp khânh pơ̭i nguô̒n bổn tí fát tliến kinh tể, zám nge̒w pê̒n bư̭ng.

Thă̒nh lâ̭p 1.482 tố báw bḙ̂ an ninh, tlâ̭t tư̭

La̒ thew Lwâ̭t lư̭c lươ̭ng tham za báw bḙ̂ an ninh, tlâ̭t tư̭ ớ kơ xớ, têểnh măi, ká thắi tính i ta̒ thă̒nh lâ̭p 1.482 tố báw bḙ̂ an ninh, tlâ̭t tư̭ ớ 1.482 thôn, xỏm, bán, tiếw khu, tố zân fổ thuô̭c ta̒n xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn kôô̒ng tôống khổ 4.459 thă̒nh biên, gô̒m 1.482 tố tlướng, 1.482 tố fỏ kôô̒ng pơ̭i 1.495 tố biên.

Chỉnh tli̠

Ngăn thôông tin xẩw, dôô̭c tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

Năm 2023, Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông ban hă̒nh kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh 2 mo̭l dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, tôống khổ tiê̒n fa̭t 22,5 tliḙ̂w dôô̒ng. Hă̒nh bi bi fa̭m tlú iểw la̒ kung kấp thôông tin xai xư̭ thâ̭t la̒ ắnh hướng têểnh wi tỉn, zănh zư̭ kuố tố tlức, xúc fa̭m zănh zư̭, nhân fấm kuố tơ̒ng mo̭l. Kôô̒ng pơ̭i ta̒n kơ kwan tlức năng xứ lỉ ta̒n tlươ̒ng hơ̭p fát tản, chiê xé, dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i…

Kinh tể

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ước tỉnh thiḙ̂t ha̭i 1,6 tí dôô̒ng zo ắnh hướng kuố mươ ká

Zo ắnh hướng kuố mươ ká pớ khuô̭ng 15/7 têểnh lảng khởm 16/7 la̒ thiḙ̂t ha̭i tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tlú iểw wê̒l nha̒ ớ, ta̭ng khả ti la̭i kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c xán xwất. Wê̒l nha̒ kướ kỏ 4 hô̭ ớ xa̭ Kwỉ Hwa̒, 1 hô̭ zân ớ xa̭ Mi̭ Thă̒nh bi̭ tất khṷ lớ paw la̒ hoóng nha̒ pơ̭i pu̒l lấp môô̭ch môô̭ch khổ ta̒i xán, zả tli̭ thiḙ̂t ha̭i ướ 850 tliḙ̂w dôô̒ng. Ớ 2 xa̭ Kwỉ Hwa̒ pơ̭i Tân Lâ̭p xắi tha ngâ̭p ủng ắnh hướng têểnh hơn 18 hát ta lo̭ mởi kẩl ko hwa mă̒w, thiḙ̂t ha̭i tlêênh 400 tliḙ̂w dôô̒ng.