(HBDT) - Thơ̒i zan khânh ni, tluung bi̒nh mối ngă̒i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính (BVDK) tính dỏn tiếp bớ 800 - 1.000 lươ̭t bêḙ̂nh nhân dêểnh khảm, diê̒w tli̭. Khu vư̭c khwa khảm bêḙ̂nh baw dâ̒w zơ̒ khởm tâ̭p chuung rất nhiê̒w bêḙ̂nh nhân. Wiḙ̂c áp zuṷng KNTT taw xư̭ thwâ̭n lơ̭i hco ngươ̒i zân, dôi ngṷ nhân viên i tể da̒ tích kư̭c fân luô̒ng, hưởng zâ̭n, tố chức khảm bêḙ̂nh.

 

Kản bô̭ i tể Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính nêw kaw tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, tâ̭n ti̒nh hưởng zâ̭n ngươ̒i zân khi̒ dêểnh khảm, diê̒w tli̭ bêḙ̂nh.

Bác xi̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Ziḙ̂w, Zảm dôốc BVDK tính cho mắt: "Tlảng i dức, zói i thwâ̭t" la̒ tiêw chấn mối kản bô̭, nhân viên la̒ ngê̒ i kâ̒n lể la̒ thước do, la̒ mṷc tiêw dớ fẩn dẩw. Dớ kṷ thế hwả kác văn bán chí da̭w wê̒l xâi zưư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên (KB, DV), ngăn ngươ̒ xư̭ xwi thwải da̭w dức, tư tướng chỉnh tli̭, lổi khôổng, BVDK tính da̒ xâi zưư̭n tiêw chấn da̭w dức dổi vởi nhân viên i tể kuố bêḙ̂nh viḙ̂n. Tloong rỉ môô̭ch xổ chấn mư̭c da̭w dức nhơ: khi tiếp xúc kôô̒ng ngươ̒i bêḙ̂nh; dôô̭ng viên, an úi, khwiển khích ngươ̒i bêḙ̂nh diê̒w tli̭, liḙ̂n tâ̭p dớ choỏng fṷc hô̒i. Chăng ản fân biḙ̂t dổi xứ kôô̒ng ngươ̒i bḙ̂nh. Chăng ản kỏ thải dô̭ ban ơn, la̭m zuṷng ngê̒ ngiḙ̂p, gâi fiê̒n ha̒ cho ngươ̒i bêḙ̂nh... Wi̭ḙ̂c thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc nhửng chấn mư̭c da̭w dức ta̭w xư̭ chiến biển tích kư̭c tloong thải dô̭, chất lươ̭ng la̒ wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ nhân viên i tể bêḙ̂nh viḙ̂n.

Wiḙ̂c xâi zưư̭ng chấn mư̭c da̭w dức ản Dáng wÍ khổi da̒ kwan tâm tố chức kác hwa̭t dôô̭ng kiếm tla, zảm xát wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW, Kết lwâ̭n xổ 01-KL/TW gẳn thư̭c hiḙ̂n kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư wê̒l xâi zưư̭ng, chính dổn Dáng va̒ kác kwi di̭nh kuố Dáng wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương. Bớ năm 2021 dêểnh chi̒ ni̒, kác kấp wí tloong Dáng bô̭ Khỏi da̒ kiếm tla 77 tố chức Dáng, 126 dáng viên; zame xát chwiên dê̒ 74 tố chức Dáng, 133 dáng viên. Năm 2022, BTV da̒ ban ha̒nh chương chi̒nh kiếm tla, zảm xát thew 7 chwiên dê̒ ta̭i 13 chi, dáng bô̭ kơ xớ va̒ kiếm tla, zảm xát 12 dáng viên wê̒l thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kấp wí viên, nhiḙ̂m vṷ dáng viên. Kwa rỉ nẳm ti̒nh hi̒nh, kắnh bảw, fát hiḙ̂n bớ khởm, ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n vi̒ fa̭m kí lwâ̭t Dáng, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước.
KÁC TIN KHÁC


Khai záng tlương tli̒nh tâ̭p hwẩn kuố KOICA năm 2023 ớ Ha̒n Kuốc

(HBDT) – Ngă̒i 13/9, ớ Thú dô Seoul, Ha̒n Kuốc, Kơ kwan Hơ̭p tác kuốc tể Ha̒n Kuốc (KOICA) tố tlức khai záng tlươn tli̒nh tâ̭p hwẩn thuô̭c Zư̭ ản "Hô̭ tlơ̭ Ho̭c biḙ̂n Bảw tlỉ pơ̭i Twiên tliê̒n nơng kaw năng lư̭c thư̭c thi tlỉnh xắch kuố Chỉnh fú” zai dwa̭n 2. Dwa̒n tham za tâ̭p hwẩn kỏ 20 thă̒nh biên la̒ kản bô̭, záng biên Ho̭c biḙ̂n Bảw tlỉ pơ̭i Twiên tliê̒n; da̭i ziḙ̂n Ban twiên zảw T.Ư, Bô̭ TT&TT kôô̒ng ta̒n kơ kwan bảw tlỉ: Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Bảw Bắc Zang, Bảw Bắc Ninh, Bảw Kinh tể dô thi̭, Bảw Thănh Hwả, Tlung tâm Tliê̒n thôông Kwáng Ninh, Da̒i FT-TH Ha̒ Nô̭i, Ta̭p tlỉ Thứ ngiḙ̂m ngă̒i năi.

Xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch fát hwi bai tlo̒ tiên foong kuố kản bô̭, dáng biên

(HBDT) - Năm 2022, xa̭ nhwâ̭n Tlă̭ch (Lương Xơn) thư̭c hiḙ̂n ản pơ̭i bươ̭t 20/22 tlí tiêw dê̒ tha. Kỏ 2 tlí tiêw chăng da̭t ản la̒ fát tliến dáng biên (da̭t 85%) pơ̭i thu ngân xắch (ản 54,9%). Dôô̒ng chỉ Fu̒ng Thănh Xơn, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho hăi: 2023 la̒ năm bán lê̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, tí la̒ ản thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết chung, ta̒n tôi xác di̭nh fái la̒ xoong tốt mṷc tiêw ha̒ng năm. Xa̭ tang tliến khai tư̒ zái fáp tích kư̭c, tloong di̭ dê̒ kaw wiḙ̂c fát hwi bai tlo̒ tiên foong, gương mâ̭w kuố kản bô̭, dáng biên.

Xưw tâ̒m, ngiên kửw, biên xwa̭n bô̭ khắch Li̭ch xứ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ khới thwí têểnh năm 2020

(HBDT) - Ban Chí da̭w Dê̒ ản xổ 14-ĐA/TU, ngă̒i 29/11/2022 kuố Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí (khăw ni hôốc tắt la̒ Ban Chí da̭w) bươ̒ ban hă̒nh Thông bảw kết lwâ̭n xổ 01-TB/BCĐ, ngă̒i 5/9/2023 wê̒l xưw tâ̒m, ngiên kửw, biên xwa̭n bô̭ khắch Li̭ch xứ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ khới thwí têểnh năm 2020. Nô̭i zung kṷ thế nhơ khăw: