(HBDT) - Thơ̒i zan khânh ni, tluung bi̒nh mối ngă̒i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính (BVDK) tính dỏn tiếp bớ 800 - 1.000 lươ̭t bêḙ̂nh nhân dêểnh khảm, diê̒w tli̭. Khu vư̭c khwa khảm bêḙ̂nh baw dâ̒w zơ̒ khởm tâ̭p chuung rất nhiê̒w bêḙ̂nh nhân. Wiḙ̂c áp zuṷng KNTT taw xư̭ thwâ̭n lơ̭i hco ngươ̒i zân, dôi ngṷ nhân viên i tể da̒ tích kư̭c fân luô̒ng, hưởng zâ̭n, tố chức khảm bêḙ̂nh.

 

Kản bô̭ i tể Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính nêw kaw tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, tâ̭n ti̒nh hưởng zâ̭n ngươ̒i zân khi̒ dêểnh khảm, diê̒w tli̭ bêḙ̂nh.

Bác xi̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Ziḙ̂w, Zảm dôốc BVDK tính cho mắt: "Tlảng i dức, zói i thwâ̭t" la̒ tiêw chấn mối kản bô̭, nhân viên la̒ ngê̒ i kâ̒n lể la̒ thước do, la̒ mṷc tiêw dớ fẩn dẩw. Dớ kṷ thế hwả kác văn bán chí da̭w wê̒l xâi zưư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên (KB, DV), ngăn ngươ̒ xư̭ xwi thwải da̭w dức, tư tướng chỉnh tli̭, lổi khôổng, BVDK tính da̒ xâi zưư̭n tiêw chấn da̭w dức dổi vởi nhân viên i tể kuố bêḙ̂nh viḙ̂n. Tloong rỉ môô̭ch xổ chấn mư̭c da̭w dức nhơ: khi tiếp xúc kôô̒ng ngươ̒i bêḙ̂nh; dôô̭ng viên, an úi, khwiển khích ngươ̒i bêḙ̂nh diê̒w tli̭, liḙ̂n tâ̭p dớ choỏng fṷc hô̒i. Chăng ản fân biḙ̂t dổi xứ kôô̒ng ngươ̒i bḙ̂nh. Chăng ản kỏ thải dô̭ ban ơn, la̭m zuṷng ngê̒ ngiḙ̂p, gâi fiê̒n ha̒ cho ngươ̒i bêḙ̂nh... Wi̭ḙ̂c thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc nhửng chấn mư̭c da̭w dức ta̭w xư̭ chiến biển tích kư̭c tloong thải dô̭, chất lươ̭ng la̒ wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ nhân viên i tể bêḙ̂nh viḙ̂n.

Wiḙ̂c xâi zưư̭ng chấn mư̭c da̭w dức ản Dáng wÍ khổi da̒ kwan tâm tố chức kác hwa̭t dôô̭ng kiếm tla, zảm xát wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW, Kết lwâ̭n xổ 01-KL/TW gẳn thư̭c hiḙ̂n kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư wê̒l xâi zưư̭ng, chính dổn Dáng va̒ kác kwi di̭nh kuố Dáng wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương. Bớ năm 2021 dêểnh chi̒ ni̒, kác kấp wí tloong Dáng bô̭ Khỏi da̒ kiếm tla 77 tố chức Dáng, 126 dáng viên; zame xát chwiên dê̒ 74 tố chức Dáng, 133 dáng viên. Năm 2022, BTV da̒ ban ha̒nh chương chi̒nh kiếm tla, zảm xát thew 7 chwiên dê̒ ta̭i 13 chi, dáng bô̭ kơ xớ va̒ kiếm tla, zảm xát 12 dáng viên wê̒l thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kấp wí viên, nhiḙ̂m vṷ dáng viên. Kwa rỉ nẳm ti̒nh hi̒nh, kắnh bảw, fát hiḙ̂n bớ khởm, ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n vi̒ fa̭m kí lwâ̭t Dáng, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước.
KÁC TIN KHÁC