Ha̭n chể éw nhất ắnh hướng kuố thơ̒i tiết chăng thwâ̭n tloong xán xwất bṷ dôông xwân

(HBDT) - Xớ NN&FTNT bươ̒ kỏ văn bán kới WBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ wê̒l wiḙ̂c tâ̭p tlung chí da̭w xán xwất bṷ dôông xwân 2022 - 2023

Muô̒ wa̒ng tlêênh dô̒l Dô̭l

(HBDT) - Bớ meénh dô̒l rươ̒m, dất chắn nhơ la̒l, eenh Bu̒i Văn Tủ, xỏm Wee̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) da̒ dươ kâl kam, bươ̒i wê̒l tlôông,. Khâw 7 năm "koo̭c" tư̒ng kâl, tư̒ng dam fân lêênh chăm bỏn, chư̒ da̒ cho tlải ngoo̭ch. Eenh la̒ tẩm kương diến hi̒nh tlêênh meénh dât kwê hương.

Bớ hôô̭ng mô hi̒nh hơ̭p tác xa̭ ớ bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Fát tliến mô hi̒nh hơ̭p tác xa̭ (HTX) tlêênh diḙ̂ pa̒n tính dâ̒n khác fṷc ản ta̒n kác tô̒n ta̭i tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiếw thú kôông ngiḙ̂p tloong bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) nhơ xán xwất meenh mủn, nhó lé, thiểw xư̭ liên kết tloong xán xwất. Thă̒nh lâ̭p kác HTX zúp pa̒ kon bu̒ng ZTTX zái kwiết wiḙ̂c la̒, nơng kaw thu nhâ̭p.

Kam Kaw Foong ản xwất khấw la̭i thi̭ tllươ̒ng Anh

(HBDT) – Ngă̒i 5/1/2023, UBNZ hwiḙ̂n Kaw Foong fổi hơ̭p vởi Xớ NN&PTNT, Kôông ti TNHH MTV Kaw Foong, Kôông ti Kố fâ̒n RYB tố chức Lê̒ xwất khấw chwiển haa̒ng dâ̒w tiên la̭i thi̭ tlươ̒ng Anh.

Kôông bổ Chí xổ kái kắch hă̒nh chỉnh pơ̭i Chí xổ ha̒i loo̒ng kuố mo̭l zân, tố tlức năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 26/12, WBNZ tính kỉ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 3349/QĐ-WBNZ kôông bổ Chí xổ kái kắch hă̒nh chỉnh (KKHC) kôô̒ng pơ̭i Chí xổ hă̒i loo̒ng kuố mo̭l zân, tố tlức dổi pơ̭i xư̭ fṷc bṷ kuố kác xớ, ban, ngă̒nh, WBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ năm 2022.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng kwan tloo̭ng vuu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ va̒ miê̒n nủi

(HBDT) - Dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng kwan tloo̭ng, la̒ môô̭ch tloong nhưửng nô̭i zung tloo̭ng diếm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za fát chiến KT-XH vuu̒ng dôô̒ng ba̒w thiếw xổ (DBZTTX) va̒ miê̒n nủi. Nô̭i zuung ni̒ dang ảnUBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi chí da̭w, chiến khai nhă̒m dám báw tiển dô̭ va̒ da̭t hiḙ̂w kwá kaw.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng

(HBDT) - Nhưửng năm kwa hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tâ̭p chuung hwi dôô̭ng nguô̒n lcư̭ dâ̒w tư hḙ̂t hôổng ha̭ thơơ̒ng kơ xớ nôông thôn, nhơ: zaw thôông, thwí lơ̭i, i tể, tlươ̒ng hoo̭c. Twi nhien xổ lươ̭ng kôông chi̒nh da̭t chấn ko̒n ít, nhê̒w kơ xớ ha̭ thơơ̒ng thuổng kấp va̒ ko̒n thiểw kâ̒n fái nơơng kấp, la̒ mởi dớ da̭t chấn.

Hô̭i chơ̭ kôông thương khu vư̭c fiể Bắc – Hwa̒ Bi̒nh 2022

(HBDT) - Pớ ngă̒i 25 – 31/12, Hô̭i chơ̭ kôông thương khu vư̭c fiể Bắc – Hwa̒ Bi̒nh 2022 ản tố chức ta̭i Tluung tâm Hô̭i chơ̭ va̒ tliến la̒m tính Hwa̒ Bi̒nh.

Hô̭t tlói Thă̭ch Iên - "khót zâ̒m" kuố nơi ni

(HBDT) - Hô̭t tlói bớ dơ̒i hơ ản dôô̒ng ba̒w kác zân tô̭c tloong tính xứ zuṷng la̒ za vi̭ chẩm, tấm ướp kác mỏn ăn. Ớ xa̭ Thă̭ch Iên (Kaw Foong), ta̭i vuu̒ng kănh tác kuố za di̒nh ôông Bui Văn Tiển, xỏm Ngái kỏ khwáng 100 kâl tlói moo̭c tư̭ nhiên. Nẳm bắt kơ hô̭i, ôông Tiển da̒ zô̒n lư̭c dâ̒w tư, chăm xoóc va̒ nhân rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông tlói dớ moong biển thee̒nh xán fấm dă̭c xán chất lươ̭ng kaw kuung kấp tha thi̭ tlươ̒ng.

Tăng tôốc hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw kinh tể - xa̭ hô̭i

(HBDT) - Mă̭c zu̒ ko̒n nhê̒w khỏ khăn zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, nhửng khảng dâ̒w năm va̒ ti̒nh hi̒nh thể zởi bất ốn kẻw thew tác dôô̭ng xẩw, twi thiể, năm 2022 KT-XH kuố tính ha tiếp tṷc kỏ bước fṷc hô̒i khả. Kết kwá rỉ da̭t ản nhơ̒ xư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ xư̭ vươ̭t lêênh kuố kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p.

Khai tlương kướ haa̒ng nôông xán tiêw biếw – OCOP

(HBDT) – Ngă̒i 21/12, Hô̭i Nôông zân tính va̒ Bưw diḙ̂n tính fổi hơ̭p tố chức khai tlương kướ haa̒ng nôông xán tiêw biếw – OCOP tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2022.

Ngươ̒i di "ngươ̭c rẳng" ớ hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Kắch ni 10 năm, kâl kam, cheenh da̒w la̒ kâl "wa̒ng" ớ hwiḙ̂n Kaw Foong. Zả kam dính diếm lêênh dêểnh 100 ngi̒n dôô̒ng/ kg kam Kănh. Thew rỉ, nhê̒w ngươ̒i dố xô thi̒m dất muô dớ tlôông kam. Thể ma̒ ôông Dă̭ng Xwân Zaw ớ xỏm Nam Thải, xa̭ Nam Foong di tlôông tlói.