(HBDT) - Khâw nhê̒w năm di law dôô̭ng xwất khấw, năm thănh niên mo̭l Mươ̒ng wê̒l kwê dúc ka, kủi lo̒i, thu khânh 500 tliḙ̂w dôô̒ng mối năm, ta̭w nhê̒w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Miê̒n Dô̒l chú dôô̭ng foo̒ng, chôổng dỏl, chả cho da̒n vâ̭t ruôi

(HBDT) - Tlước dơ̭t chả dâ̭m kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Miê̒n Dô̒i (La̭c Xơn) da̒ khởm chién khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ ra̒n tla̭i, fun tiêw dôô̭c, khứ tluu̒ng nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Zám nge̒w, ta̭w xinh kể bê̒n vưưng cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Mai Châw hwiḙ̂n vuu̒ng kaw tlêênh 88% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX), gô̒m mo̭l Thải, Mươ̒ng, Môông, Zaw, Tă̒i, Hwa. Kwản chiḙ̂t va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt chỉnh xắch zân tôô̭c kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, nhưửng năm kwa hwiḙ̂n chiê̒n khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m thúc dấi fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông thôn, tưư̒ng bước nơơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Kư̭w chiển binh Lê Mă̭nh Lai la̒m zâ̒w bớ mô hi̒nh VAC

(HBDT) - Hướng ưửng Chương chi̒nh xâi zưư̭ng nôôn thôn mởi, kô̭ kư̭w chiển binh (KCB) Lê Mă̭nh Lai, xỏm Iên Lương, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) chú dôô̭ng chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi kỏ hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Thông kwa wí thác kuố Hô̭i Nôông zân xa̭, hô̭ ôông ản tiếp kâ̭n va̒ wăl vổn Ngân ha̒ng CXXH, Ngân ha̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n dâ̒w tư xâi zưư̭ng mô hi̒nh VAC.

Hwiḙ̂n Tân La̭c zái foỏng mă̭t bă̒ng zư̭ ản tloo̭ng diếm vu̒ng lo̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Vuu̒ng hô̒ xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) ớ tloong vuu̒ng lo̭i khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ko tiê̒m năng to lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, kỏ nhê̒w zư̭ ản ngiên kửw, kháw xát va̒ chiến khai dâ̒w tư kỏ tống xổ vổn dăng kỉ lêênh dêểnh ha̒ng ngi̒n tí dôô̒ng. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n dang tăng kư̒ng fổi hơ̭p kác dơn vi̭ liên kwan, chí da̭w hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ zái kwiết kác khỏ khăn, vưởng vắc tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư (NDT) chiến khai zư̭ ản da̒ kam kết dâ̒w tư, kóp fâ̒n khơi thôông nguô̒n lư̭c, ta̭w da̒ cho xư̭ fát chiến KT-XH.

Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.

WBNZ tính teẻnh zả kết kwá lôông thứ ngiḙ̂m kâl kai xeenh

(HBDT) - Khởm 10/11, WBNZ tính tố tlức hô̭i ngi̭ teẻnh zả 2 năm lôông thứ ngiḙ̂m kâl kai xeenh tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. Dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính chú tli̒ hô̭i ngi̭.

Fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông mṷc tiêw zám nge̒w

(HBDT) - Năm 2022, mṷc tiêw Chương chi̒nh zám nge̒w bê̒n vưưng (ZNBV) kuố tính la̒ ZNBV, ha̭n chể tải nge̒w, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng baw tăng tlướng kinh tể, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng , tăng thu nhâ̭p kuố ngươ̒i zân, ta̭w diê̒w kiḙ̂n zúp ngươ̒i nge̒w, hô̭ nge̒w tiếp kân tốt nhất kác zi̭ch vṷ xa̭ hô̭i kơ bán.

Ôông Dinh Văn Fan – kương lảng fát tliến kinh tể ớ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn

(HBDT) – khăw tư̒ năm la̒ ăn vất vá mé hiḙ̂w kwá kinh twể chăng kaw, xác di̭nh chwiến dối kơ kẩw kâl lôông, vâ̭t nuôi la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác xái fáp hiḙ̂w kwá tí fát tliến kinh tể hô̭ za di̒nh, năm 2019, ôông Dinh Văn Fan, xỏm Iên Thơ̒i, xa̭ Hư̭w Lơ̭i (Iên Thwí) mă̭nh za̭n dâ̒u tư chăn nuôi thew mô hi̒nh VAC.

Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Thwí tăng hiḙ̂w kwá xán xwất bớ zô̒n diê̒n dối thướ

(HBDT) - Kỏ nhê̒w zái fáp dô̭t fả tloong thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xỏ 35-CT/TU, ngă̒i 22/12/2017 kuô BTV Tính wí wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng dổi vởi kôông tá zô̒n diến, dối thướ (ZDDT) ước dêểnh hết năm 2022, hwiḙ̂n La̭c Thwí dối zô̒n ản 654, 21ha. Thee̒nh kôông ni̒ ta̭w thwâ̭n lơ̭i kwan tloo̭ng dớ nôông zân fát chiến xán xwất tâ̭p chuung, nơơng kaw hiḙ̂w kwá kinh tể tlêênh ziḙ̂n tích dất kănh tác.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Xâi zưư̭ng vuu̒ng nôông ngiḙ̂p tloo̭ng diếm

(HBDT) - Bớ môô̭ch hwiḙ̂n kỏ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p xán xwất mănh mủn, dêểnh chi̒ ni̒, Tân La̭c tlớ thee̒nh vuu̒ng xán xwất nôông ngiḙ̂p chwiên kănh nhơ̒ ưửng zuṷg KHKN, chỉnh xắch hổ chơ̭ kuố Nha̒ nước. Ka̭ ni̒, hwiḙ̂n kỏ 16 HTX va̒ tố hơ̭p tác kỏ khwáng 1.150ha bưới dó, 1.100 miể, 150ha thâw kú ôn dởi, 760 lôô̒ng kả... Kác HTX dê̒w kỏ xán fấm ản chưửng nhâ̭n VietGAP, 5 xán fấm ản chưửng nhâ̭n OCOP.