KÁC TIN KHÁC


Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 3 - Tiển hwả tloong tơ̒i khôổng kư zân xơ ki̒ thơ̒i da̭i dô̒ khṷ mởi

(HBDT) - Pước la̭i xơ ki̒ thơ̒i da̭i dô̒ khṷ mởi, kôô̒ng pơ̭i tha tơ̒i kuố ki̭ thwâ̭t ma̒i pơ̭i tiếp xúc pơ̭i ta̒n kác nhỏm nôông ngiḙ̂p xung kweenh, kư zân tiê̒n xứ chăng chí xăn pắt, hải lươ̭m ma̒ ta̒ hăi xứ zṷng kúi tí la̒ chỉn kải ăn, xứ zṷng dô̒ gổm…

Dôô̒ng ba̒w Tă̒i, Zaw ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc báw tô̒n chư viết

(HBDT) - Xu hưởng hô̭i nhâ̭p dang la̒ dé tha ngwi kơ zmá thiểng khể kuố nhê̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX). Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, dươ̭c khinh khôổng tâ̭p chuung kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Tă̒i, Zaw, wiḙ̂c hoo̭c thiểng, hoo̭c chư viết kuố zân tôô̭c mêê̒nh dang ản zwi chi̒ tloong kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả, kwiê̒n bi̒nh dắng zươ̭ kác zân tôô̭c.

Khắng di̭nh zả tli̭ zi tích kháw kố hoo̭c

(HBDT) - Báw ta̒ng tính fổi hơ̭p kôông Tluung tâm Ngiên kửw Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả va̒ Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c Viḙ̂t Nam tiển hă̒nh khai kwâ̭t zi tích kháw kố hoo̭c kwuốc za hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p va̒ la̒i khṷ Wee̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Ni la̒ 2 zi tích kháw kố hoo̭c kỏ hiḙ̂n vâ̭t foong fủ, tiêw biếw wê̒l Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) da̒ ản nha̒ kháw kố hoo̭c Madeleine Clolani va̒ Viḙ̂n Khaw kố hoo̭c khai kwâ̭t bớ lô.

Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 2 - Zẩw tích thơ̒i dô̒ khṷ kwa zi chí kháw kố

(HBDT) - Thơ̒i da̭i dô̒ khṷ kẻw za̒i khwáng khêênh 3,4 tliḙ̂w năm pơ̭i tlâ̒ng la̭i paw zai dwa̭n khwáng pớ năm 8.700 - 2.000 tlước kâng ngwiên. Tloong zai dwa̭n ni̒, khṷ ta̒ ản xứ zṷng hô̭ng ha̭i tí la̒ tha kác kôông kṷ kỏ keḙnh khắc, tâ̒w nhoo̭nh hăi la̒ môô̭ch mă̭t tí tấp zu̒ng tloong xăn pắt, hải lươ̭m.