(HBDT) - I ta̒ thă̒nh thôông lḙ̂, paw tlung twâ̒n khảng 3 âm li̭ch ha̒ng năm, mo̭l zân xa̭ Lô̭ Xơn pô̭ tluổ kôô̒ng pơ̭i hwiḙ̂n Tân La̭c pô̭ chung tả la̭i ha̒w hửng tham za lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng. Tloong 2 ngă̒i 27 - 28/4 bươ̒ kwa, ớ xân bâ̭n dôô̭ng xỏm tân lâ̭p ziḙ̂n tha lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn năm 2023. Ngă̒l pớ lảng khởm, ha̒ng ngi̒n mo̭l ta̒ kỏ mă̭t ớ diḙ̂ diếm tố tlức lḙ̂ hô̭i. Thănh niên khwé mă̭nh tâ̭p tlung thá pe̒ máng thuổng pển tơ̭i têểnh thơ̒i diếm thi dẩw tlỉnh thức. Dô̭i thi kuố ta̒n kác xỏm kiếm tla la̭i lải pơ̭i mươ̭ng teẻnh kả. Kon ủn kon ma̭ng thi̒ i pâ̭n nhô̭n chwấn bi̭ ta̒n zan ha̒ng, ấm thư̭c diḙ̂ fương…la̒ dh khôông khỉ lḙ̂ hô̭i xôi dôô̭ng.


Xôi nối fâ̒n thi teẻnh mươ̭ng ớ lḙ̂ hô̭i tẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) năm 2023.

Ôông Bu̒i Văn Ngân, xỏm Kỏm, xa̭ Dôông Lai (Tân La̭c) chiê xé: "Thôông kwa kôông tác twiên tliê̒n, tôi hăi ản xa̭ Lô̭ Xơn tố tlức lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng. Tư̒ ngă̒i tlước di̭, tôi kôô̒ng pơ̭i ớ nha̒ za di̒nh hảw hức moong tơ̭i ngă̒i khai hô̭i tí ản tham zư̭ fâ̒n lḙ̂ pơ̭i hwa̒ mêê̒nh paw khôông khỉ xôi nối kuố fâ̒n hô̭i. Zu̒ fái ti hơn 10 km mé tloong ớ nha̒ za di̒nh ăi i măng pui, ươ ti. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng văn hwả - tỉn ngươ̭ng kwan tloo̭ng kuố diḙ̂ fương, thu hút zất kho̭m zu kheéch khânh xa têểnh tlái ngiḙ̂m”. 

Lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng hăi ko̒n hôốc la̒ lḙ̂ hô̭i thuổng tôô̒ng na̒ ti bảl kó. Ni la̒ lḙ̂ hô̭i zân zan gẳn liê̒n pơ̭i nê̒n nôông ngiḙ̂p lo̭ dác, zoong zẩw ẩn kuố nê̒n văn minh Viḙ̂t kố kôô̒ng pơ̭i i la̒ hwa̭t dôô̭ng văn hwả - tỉn ngươ̭ng chăng thế thiểw kuố mo̭l Mươ̒ng Tló Lô̭ Xơn. Khăw khi kă̒l pươ̒ pơ̭i kẩl xoong bṷ muô̒, ka̭ ni̒ kâl lo̭ i ta̒ kẩng káp, mo̭l zân tlng bu̒ng tố tlức teẻnh kả tâ̭p thế ớ khwang Bo, Khwang Lớ tâ̒w tiên xoong hô̒i têểnh khwang Tló, kwang Ích. Ta̒n kon kả to nhất xḙ ản zân la̒ng zơng lêênh kủng ớ Thă̒nh hwa̒ng ớ miểw thơ̒ tí kâ̒w cho năm mươ thwâ̭n xỏ hwa̒, ản muô̒ ản lo̭, mo̭l zân khwé mă̭nh, tô̭l tư̒ măl mẳn. 

Thew tliê̒n thwiết, pớ ka̭ mâ̭n ngă̒i khâi hơ, ka̭ mởi té tất – té dác, chuô dêênh xỏm, dêênh mươ̒ng, tloong bu̒ng kỏ za di̒nh gô̒m ôông pa̒ pơ̭i môô̭ch tưở kon la̒ ôông Hun, Khang pa̒ Ưởi Tlṷc, Cha̒ng Hin kỏ ta̒i khai fả tất hwang, tắp dâ̭p ta̒w mương, bớ hôô̭ng bán mươ̒ng, dă̭i kon zân kắch lôông lo̭ dác, teẻnh kả (tương tliê̒n ôông/pa̒ la̒ mo̭l dă̭i cho kon zân Mươ̒ng hăi dẳi kắch la̒ guô̒ng xwăi dác tí lḙ̂ dác pớ chơ̒ pển lêênh tlêênh tôô̒ng na̒). Tí gi nhở kôông ơn, zân tloong bu̒ng tôn pa bi̭ ni̒ Thă̒nh hwa̒ng pơ̭i la̒ miểw thơ̒ kủng. 

Bớ tâ̒w lḙ̂ hô̭i, thâ̒i Tlươ̭ng thăi mă̭t zân twa̒n Mươ̒ng la̒ lḙ̂ khẩn ka ngơ̭i kôông law kuố ta̒n kác bi̭ Thă̒nh hwa̒ng, kâ̒w cho năm mởi mo̭l zân ản mă̭nh kwé, muô̒ ma̒ng thươi thôốch, ản muô̒. Ngăl khăw fâ̒n lḙ̂, fâ̒n hô̭i kôô̒ng pơ̭i ta̒n hwa̭t dôô̭ng da za̭ng hấp zâ̭n, zoong la̭i bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng nhơ: Hwa̒ tẩw Chiêng Mươ̒ng, thi hát dổi, thi che̒w pe̒ máng, thi teẻnh mươ̭ng, thi teẻnh pắt kả pơ̭i tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w ta̒n kác zan ha̒ng, ấm thư̭c mo̭l Mươ̒ng…Môô̭ch tloong xổ ta̒n hwa̭t dôô̭ng hấp zâ̭n tloong khuôn khố lḙ̂ hô̭i chăng thế chăng pô̭ têểnh fâ̒n thi che̒w pe̒ máng. Ngăl pớ ka̭ tloo̭ng ta̒i fát kơ̒ lâ̭nh, ta̒n kác thăi che̒w zô̒n khức diê̒w khiến chiếc pe̒ máng kuố dô̭i mêê̒nh ti nhănh nhất pơ̭i ti dủng hưởng. Mo̭l zân ớ hal pên pơ̭ pển chăng tlâ̒ng ho̒ hét, kố bṷ, dôô̭ng biên tinh thâ̒n ta̒n kác dô̭i thi. Pên keḙnh di̭, fâ̒n thi̒ teẻnh mươ̭ng i xôi nối chăng kẻm. Teẻnh mươ̭ng liếc ngỏ kỏ bé lởi mé tả la̭i khả la̒ khỏ, to̒I hói mo̭l teẻnh mươ̭ng fái kỏ khức khwé, lô̭i zói. Mô̭i mo̒ khâi pắt ản kả to, hết thắi ôông ngăi i tê̒w tlâ̒m tlô̒ bới xư̭ khẻw lẻw, tă̒i za̭n kinh ngiḙ̂m kuố ta̒n dô̭i thi… 

Dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Mă̭nh, Chú ti̭ch WBNZ xa̭ Lô̭ Xơn, Tlướng Ban Tố tlức lḙ̂ hô̭i cho mắt: "Tí lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn năm 2023 ziḙ̂n tha dám báw an twa̒n, ỉ ngiḙ̂, WBNZ xa̭ i ta̒ thă̒nh lâ̭p Ban Tố tlức kôông pơ̭i ta̒n tiếw ban tí fân kôông nhiḙ̂m bṷ kṷ thế; kôông tác tố tlức ản la̒ ki̭ lươ̭ng, pa̒i bán. Lḙ̂ hô̭i năm năi ản tố tlức pơ̭i kwi mô ká hơn xo pơ̭i ta̒n năm tlước ni. Thôông kwa di̭ kóp fâ̒n báw tô̒n, zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, ta̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng kuố diḙ̂ fương. Dôô̒ng thơ̒i twiên tliê̒n khu hôô̭ng têểnh mo̭l zân kâ̒n tlân tloo̭ng, zư̭ zi̒n ta̒i ngwiên thiên nhiên. Dôô̭ng biên, kố bṷ ta̒n kác tơ̒ng lớp nhân zân hăng hải thi duô hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xán xwất, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ fát tliến KT-XH năm 2023, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ Lô̭ Xơn lâ̒n thử XX, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025”.

 KÁC TIN KHÁC


Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ zi tích hang xỏm Tla̭i pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 13/9, Xớ VH,TT&ZL tố tlức Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ 2 zi tích gô̒m: hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Zư̭ hô̭i tháw kỏ Fỏ Zảw xư, Tiển xi̭ Bu̒i Văn Liêm, tha̒nh biên Hô̭i dôô̒ng zi xán văn hwả kuốc za, Tôống Biên tâ̭p Ta̭p tlỉ Kháw kố hoo̭c; da̭i ziḙ̂n ta̒n kác Xớ, ngă̒nh tlức năng; ta̒n kác nha̒ ngiên kửw khwa hoo̭c kháw cố kuố Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c; Viḙ̂n Diḙ̂ Chất; Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả; WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Teẻnh zẩl tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c

(HBDT) - Nă̒m ớ miểng ză̭l 1.000 m xo pơ̭i mă̭t dác biến, ta̒n xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c, tloong di̭ kỏ xa̭ Vân Xơn ka̭ no i kỏ khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, maách mé, foong kắnh hu̒ng bi̭, hwang xơ. Vân Xơn tang hi̒nh thă̒nh môôchj xổ twiển, diếm tí zu kheéch kỏ thế check in, khảm fả pơ̭i tlái ngiḙ̂m. Ta̒n ta̒i ngwiên zu li̭ch tư̭ nhiên, zu li̭ch nhân băn tang ản teẻnh zẩl.

Kâl thi̭ xỏm Mó - Kâl zi xán Viḙ̂t Nam

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i bán Lác, hang Lảng, hang Piê̒ng Kém, kâl thi̭ xỏm Mó - kâl zi xán Viḙ̂t Nam gẳn pỏ pơ̭i bu̒ng tất Mươ̒ng Thươ̭ng, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw). Môô̭ch xổ mo̭l la̒ zu li̭ch ớ diḙ̂ fương tang ấp ú la̒ ỉ tướng xâi zư̭ng chuô̭i hwa̭t dôô̭ng tlái ngiḙ̂m kôô̒ng li̭ch tli̒nh kâl thi̭ xỏm Mó - bán Lác - hang Piê̒ng Kém tí kóp fâ̒n zởi thiḙ̂w, kwáng bả wê̒l diếm têểnh Chiê̒ng Châw thươi thôốch, zoong la̭i zả tli̭ li̭ch xứ pơ̭i ză̒w bán xắc văn hwả Thải.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh hút kheéch

(HBDT) - Hô̭i tṷ tâ̒i tú ta̒n kác iểw tổ: ta̒i ngwiên thiên nhiên foong fủ, nê̒n văn hwả dâ̭m da̒ bán xắc gẳn pơ̭i "miê̒n tất xứ thi”, bi̭ tlỉ diḙ̂ lỉ khânh Ha̒ Nô̭i, Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong ta̒n diếm têểnh thu hút kho̭m kheéch zu li̭ch tloong nước, kuốc tể.