(HBDT) - Khuô̭ng 14/1, ớ Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh), Xớ VH, TT&ZL fổi hơ̭p WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức khai tlương kôông tli̒nh biếw tươ̭ng linh bâ̭t năm Kwỉ Ma̭w 2023. Têểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dôô̒ng chỉ tloong Ban thươ̒ng bṷ Tính wí.

Mo̭l zân hwiḙ̂n Mai Châw tẩng kâl nêw tỏn Thết

(HBDT) - Wiḙ̂c tẩng kâl nêw mô̭i zi̭p Thết têểnh, xwân wê̒l la̒ nét văn hwả tliê̒n thôổng. Tloong khôông khỉ hân hwan tỏn Thết kố tliê̒n ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, foong tla̒w tẩng kâl nêw ản mo̭l zân tích kư̭c hướng ửng, la̒ cho kắnh kwan ngă̒i Thết ka̒ng thêm thươi thôốch.

Zẩl zu li̭ch Mươ̒ng Bi zâ̭l Báw tô̒n kác zả tli̭ văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

(HBDT) - La̒ vuu̒ng "loi" kuố Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, hwiḙ̂n Tân La̭c ko̒n zư̭ ản nét dă̭c xắc riêng kuố văn hwả Mươ̒ng, nhơ nhưửng ảng Mo Mươ̒ng bất hú, xứ thi "Dé dất, dé rác", kác la̒n diḙ̂w zân ka Mươ̒ng thươ̒ng Rang, bô̭ Meḙng, vỉ dủm, tṷc ngư̭... va̒ nhê̒w lḙ̂ hô̭i dă̭c xắc kác la̒n diḙ̂w zân ka Mươ̒ng. Hwiḙ̂n dang chiến khai kác biḙ̂n fáp fát chiến zu li̭ch tlêênh kơ xớ báw tô̒n kác zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc kuố zân tôô̭c Mươ̒ng.

Nguồn kôốc kuố lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ ớ Mươ̒ng Pi

(HBDT) - Ớ Mươ̒ng Pi, lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ ko̒n ản hôốc la̒ lḙ̂ hô̭i thuổng tôô̒ng, lḙ̂ bớ kướ hâ̒ng, la̒ lḙ̂ hô̭i zân zan tố tlức paw ngă̒i môô̒ng 8 khảng ziêng (tức ngă̒i môô̒ng 7 khảng pổn li̭ch Mươ̒ng Pi) ta̭i xa̭ Foong Fủ, hwiḙ̂n Tân La̭c.

Ngỏ la̭i foong tla̒w thế zṷc thế thaw kwâ̒n chủng

(HBDT) - Chăng tluổ thế thaw thă̒nh tích kaw mo̒ foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n chủng kuố tính năm 2022 tê̒w kỏ ta̒n zẩw ẩn kwan tloo̭ng. Foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng, nối bâ̭t nhất la̒ Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022, xư̭ kiḙ̂n TZTT ká nhất twa̒n tính. Xoong xoong pơ̭i di̭, ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n pớ tính têểnh kơ xớ kôô̒ng kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, foong tla̒w kwâ̒n chủng tiếp tṷc kỏ kác chwiến biển tích kư̭c, thu hút kho̭m mo̭l tham za tâ̭p lwiḙ̂n.

Hô̭i tháw kuốc tể “Mo Mươ̒ng kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác hi̒nh thức ngi lḙ̂ tỉn ngươ̭ng tương dôô̒ng tlêênh thể zởi”

(HBDT) - Khởm 5/1, Viḙ̂n Âm nha̭c fổi hơ̭p pơ̭i Xớ VH,TT&ZL, Kôông ti KF Tliê̒n thôông pơ̭i fát tliến ngă̒i mởi tố tlức hô̭i tháw kuốc tể "Mo Mươ̒ng kôô̒ng pơ̭i kác hi̒nh thức ngi lḙ̂ tỉn ngươ̭ng tương dôô̒ng tlêênh thể zởi”. Tham zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Chí da̭w lâ̭p hô̒ xơ zi xán văn hwả (ZXVH) Mo Mươ̒ng; Hwa̒ng Da̭w Kương, Thử tlướng Bô̭ VH,TT&ZL; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, kác nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ ngiên kửw tloong nước pơ̭i kuốc tể, kác ngḙ̂ nhân kôô̒ng da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w 6 tính, thă̒nh fổ: Ha̒ Nô̭i, Fủ Tho̭, Xơn La, Ninh Bi̒nh, Dắk Lắk, Thănh Hwả.

Tôn binh zả tli̭, kải thôốch kuố lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ (LHKH) Mươ̒ng Pi la̒ hwa̭t dôô̭ng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kỏ tỉnh tliê̒n thôổng, ản fṷc zư̭ng pơ̭i zwi tli̒ tố tlức thương xwiên pớ năm 2022 têểnh măi. Khắng di̭nh thêm ta̒n kác zả tli̭ kuố LHKH Mươ̒ng Pi pô̭ tluổ, LHKH zân tôô̭c Mươ̒ng kuố tính pô̭ chung, năm 2023, lḙ̂ hô̭i ản tố tlức kwi mô kấp tính. Foỏng biên Báw Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kuô̭c tlaw dối pơ̭i dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Nhó, Chú ti̭ch WBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c, Fỏ Tlướng Ban Thươ̒ng tlư̭c Ban Tố tlức (BTT) LHKH zân tôô̭c Mươ̒ng tính wê̒l zả tli̭ pơ̭i nhơ ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng chú iểw tloong muô̒ lḙ̂ hô̭i năm năi.

Hwiḙ̂n Iên Thwí, fát hwi vổn zi xán văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) - Hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ tlêênh 61 va̭n zân, 7 zân tô̭c fê̒w khinh khôổng, tloong rỉ mo̭l Mươ̒ng chiểm 69,22%, mo̭l Kinh chiểm 30%. Mối zân tôô̭c dê̒w kỏ bán xắc văn hwả riêng, dôô̭c dảw, ta̭w rêênh nê̒n văn hwả da za̭ng, foong fủ.

Xe̒ tlưng bă̒i bảw Xwân ta̭i Lê̒ hô̭i Khai ha̭ zân tô̭c Mươ̒ng tỉnh Hwa̒ Bi̒nh năm 2023

(HBDT) – Ngă̒i 4/1, Tlươ̒ng tlư̭c Hô̭i Nha̒ bảw tính tố chức hô̭i ngi̭ tliến khai kể hwă̭ch tlưng bă̒i bảw Xwân ta̭i Lê̒ hô̭i Khai ha̭ zân tô̭c Mươ̒ng tỉnh Hwa̒ Bi̒nh năm 2023.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh hấp zâ̭n

(HBDT) - Năm 2022, zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh fṷc hô̒i ẩn tươ̭ng. Thôông diḙ̂p "Hwa̒ Bi̒nh, diếm têểnh zu li̭ch an twa̒n - tlái ngiḙ̂m tlo̭n wḙn” lan twá mă̭nh mḙ chăng chí pơ̭i zu kheéch tloong nước mo̒ ko̒n pơ̭i zu kheéch kuốc tể. Kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng bi̭, bán xắc văn hwả da za̭ng, foong fủ zoong dâ̭m dẩw ẩn kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, kôô̒ng hwa̭t dôô̭ng kuố kác khu, diếm zu li̭ch mởi, chất lươ̭ng i ta̒ thu hút kho̭m kheéch thăm kwan, ngí zươ̭ng.

Tlương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t Cha̒w năm mởi 2023

(HBDT) - Thổl 31/12, ta̭i xân khẩw wa̒i tlơ̒i Tlung tâm Văn hwả thă̒nh fổ, WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức tlương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Cha̒w năm mởi 2023”. Têểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ lă̭nh da̭w Thă̒nh wí, WBNZ pơ̭i kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kôô̒ng dôông dáw pa̒ kon nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w zân tôô̭c Môông hwiḙ̂n Mai Châw năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 31/12, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng xa̭ Pa̒ Ko̒, WBNZ xa̭ Pa̒ Ko̒, Hang Kiê (Mai Châw) tố tlức Khai ma̭c Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w zân tôô̭c Môông mư̒ng Dáng, mư̒ng xwân Kwỉ Ma̭w năm 2023.

Thôông bảw kết kwá xơ bô̭ khai kwâ̭t kháw kố zi tích mải khṷ la̒ng Vă̒nh kôô̒ng pơ̭i hang xỏm Tla̭i

(HBDT) - Ngă̒i 20/12, Xớ VH,TT&ZL tố tlức hô̭i ngi̭ thôông bảw kết kwá xơ bô̭ khai kwâ̭t kháw kố 2 zi tích kấp kuốc za mải khṷ la̒ng Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ kôô̒ng pơ̭i hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn). Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lă̭nh da̭w Viḙ̂n kháw kố hoo̭c, Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, WBNZ xa̭ Tân Lâ̭p pơ̭i xa̭ Iên Fủ.

Kháw xát môô̭ch xổ twiển, diếm zu li̭ch tiêw biếw kuố Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Pớ ngă̒i 11 - 13/12, thư̭c hiḙ̂n Tlương tli̒nh kháw xát môô̭ch xổ twiển, diếm zu li̭ch tiêw biếw tlêênh diḙ̂ pa̒n tính, Xớ VH,TT&ZL fổi hơ̭p pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch tính tỏn dwa̒n kháw xát la̒ chwiên za ngiên kửw fát tliến xán fấm zu li̭ch, da̭i ziḙ̂n Xớ VH,TT&ZL, kác dơn bi̭ lưw hă̒nh thuô̭c Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch kác tính: Xơn La, Diḙ̂n Biên, Lai Châw pơ̭i TF Ha̒ Nô̭i têểnh kháw xát, tlái ngiḙ̂m kác diếm têểnh kuố tính.

Thết kơm de - nét văn hwả kuố mo̭l Mươ̒ng Râm, xa̭ La̭c Thi̭nh

(HBDT) - Ha̒ng năm baw nga̒i 26/10 âm li̭ch, mo̭l Mươ̒ng Râ̭m, xa̭ La̭c Thi̭nh de̒ tố chức Thết kơm de thew chie̒n thôổng.

Lan twá zả tli̭ zi xán văn hwả chiêng Mươ̒ng

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i niê̒m tư̭ ha̒w la̒ zi xán văn hwả fi bâ̭t thế kuốc za, chiêng Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh ản mo̭l zân zư̭ zi̒n, báw tô̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭. Ni i la̒ lwa̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t dă̭c xắc, fố biển nhất, kỏ khức lan twá mă̭nh mḙ, gẳn bỏ pơ̭i gâ̒n gṷi kôô̒ng tơ̒i khôổng văn hwả ti̒nh thâ̒n kuố mo̭l zân xử Mươ̒ng.

Báw tô̒n, fát hwi nét dôô̭c dảw tlang fṷc zân tôô̭c Môông

(HBDT) - Mo̭l Môông kuố tính khôổng chú iểw ớ 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw). Tlang fṷc tliê̒n thôổng kuố mo̭l Môông ản xứ zṷng tư̒ ki̭ thwâ̭t thú kôông pơ̭i ki̭ thwâ̭t ta̭w hi̒nh hwa băn dôô̭c dảw. Di̭ la̒ ki̭ thwâ̭t thêw, chuông, gép pái, gép kim lwa̭i, ki̭ thwâ̭t in xáp oong. Xư̭ foong fủ wê̒l ki̭ thwâ̭t chăng chí fán ẳnh zả tli̭ kuố tlang fṷc mo̒ ko̒n fán ẳnh tli̒nh dô̭ xảng ta̭w, ki̭ thwâ̭t thú kôông kôô̒ng pơ̭i khá năng thấm mi̭ kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c.

Tlêênh nhưửng miên kwê thươi dḙp ớ hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Thơ̒i diếm ni̒, dêểnh kôô̒ng hwiḙ̂n Kaw Foong, hắn ô ngăi i ẩn tươ̭ng kôô̒ng mâ̒w wa̒ng ruô̭m hấp zâ̭n kuố nhưửng vươ̒n kam moo̭ng dác, ngoo̭ch lee̒nh. Kam da̒ baw chỉnh vṷ thu hwă̭ch cho rêênh vuu̒ng dất thươi dḙp ni̒ ngă̒i ka̭ng kỏ khức hút meḙnh kôô̒ng zu kheéch thâ̭p fương.

Nhưửng fát hiḙ̂n mởi wê̒l Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Kwa nhê̒w bâ̭n khai kwâ̭t kác hang dôô̭ng va̒ dươ̭c ở kuố mo̭l tiê̒n xứ tlêênh diḙ̂ ba̒n Hwa̒ Bi̒nh, tiển xi̭ Ngwiển Viḙ̂t, Zảm dôốc Tluung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả da̒ kỏ nhê̒w fát hiḙ̂n mởi wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB). Nhưửng lâ̒n hô̭i tháw ớ kác nước tlêênh thể zởi, ôông da̒ chưửng minh cho kác nha̒ khwa hoo̭c thẩi ră̒ng VHHB kỏ niên da̭i lô dơ̒i, da za̭ng va̒ foong fủ hơn nhưngx kẳi da̒ mắt.

Fát tliến nôông ngiệp gẳn pơ̭i zu li̭ch - hưởng ti mởi kuố hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Fát hwi lơ̭i thể, da za̭ng hwả xán fấm zu li̭ch gẳn pơ̭i nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng kaw kôô̒ng kác zi tích văn hwả, li̭ch xứ tlêênh diḙ̂ pa̒n tang la̒ hưởng ti mởi zoong la̭i hiḙ̂w kwá tính kư̭c tloong fát tliến zu li̭ch kuố hwiḙ̂n Kaw Foong, zoong hwiḙ̂n tlớ thă̒nh diếm hấp zâ̭n zu kheéch tloong pơ̭i wa̒i tính.

Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ bu̒ng tất kố, nơi kỏ kư zân kư tlủ zất khởm, VHHB zo pa̒ Madeleine Colani (M.Colani) - nư̭ kháw kố hoo̭c mo̭l Fáp thi̒m ản dố năm 1926. Năm 1932, thwâ̭t ngư̭ "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” ản ká thể zởi kôông nhâ̭n.

Twiên chwiê̒n, zởi thiḙ̂w wê̒l zả tli̭ nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh ản koi la̒ môô̭ch tloong ta̒n kải nôl thiê̒m dố lwa̒i mo̭l kôô̒ng pơ̭i mâ̭t dô̭ fân bổ zi chí tă̒i tă̭c, foong fủ. Xư̭ hiḙ̂n ziḙ̂n kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh ko̒n kung kấp cho kác nha̒ kháw kố hoo̭c, nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ nhân chúng hoo̭c… tloong nước pơ̭i kuốc tể ta̒n kử liḙ̂w kwna tloo̭ng wê̒l kwả tli̒nh xinh khôổng khởm kuố mo̭l hiḙ̂n da̭i, fương thức, ki̭ năng kiểm khôổng, mi̭ thwâ̭t kôô̒ng tố tlức xa̭ hô̭i.

Tlưng bă̒i chwiên dê̒ “Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 21/11, Ta̭i Báw ta̒ng tính, Xớ VH,TT&ZL tố tlức khai tlương tlưng bă̒i chwiên dê̒ "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng tloong chuô̭l ta̒n kác xư̭ kiḙ̂n ziên tha tloong tlương tli̒nh Hô̭i tháw 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả hwa̒ Bi̒nh, têểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Tố tlức Hô̭i tháw; lă̭nh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh kôô̒ng kác nha̒ kwa hoo̭c kuố T.Ư pơ̭i tloong tính.