CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Ngă̒i 27/9, ta̭i xân Vâ̭n dôô̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh, WBNZ tính loong tloo̭ng tố tlức Lḙ̂ Khai ma̭c Da̭i hô̭i Tế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử 7, năm 2022.

  • (BHDT) - Dớ khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng zu li̭ch kuố hwiḙ̂n, ngă̒i 30/8/2016, BTV Tính wí ban hă̒nh ngi̭ kwiết xổ 06-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng hwiḙ̂n Mai Châw tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch kwuốc za baw năm 2020, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2030. Khâw 5 năm chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết da̒ ta̭w bước chiến biển tích kư̭c.

  • (HBDT) - Lê̒ khai ma̭c Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính lâ̒n thử VII, năm 2022 la̒ xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw lởn kuố tính, kỏ ỉ ngi̒a kwan tloo̭ng, chỉnh thức diê̒n tha pớ 7h30’ - 10h ngă̒i 27/9, ta̭i Xân vâ̭n dôô̭ng tính. Kôông tác twiên tlwiê̒n, khẳnh tiết tl diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ta̭w không khỉ vui thươi, fẩn khới cho kản bô̭, mo̭l zân. Fổ fướng ản tlaang hwa̒ng kớ, hwa, băng zôn cha̒w tỏn xư̭ kiḙ̂n kwan tloo̭ng ni̒.

  • (HBDT) – Năm 1991, tính Ha̒ Xơn Bi̒nh ản chiê tắch tí tải lâ̭p tính Hwa̒ Bi̒nh pơ̭i Ha̒ Tâi. Twa̒n bô̭ zi bâ̭t báw ta̒ng kôô̒ng hô̒ xơ zi tích kuố tính no̒ ản pa̒n zaw wê̒l tính di̭. Tính Hwa̒ Bi̒nh ka̭ di̭ ản pa̒n zaw hơn 3.000 hiên bâ̭t báw ta̒ng pơ̭i 1 bô̭ hô̒ xơ zi tích kháw kố, mé chăng fái la̒ zi tích kháw kố kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB).

  • (HBDT) - Khởm 18/9, Kôông ti CF Zu li̭ch va̒ Tlái ngiḙ̂m Châw Ả tố chức dươ dwa̒n khéch kwốc tể zu ki̭ch khả thwí dâ̒w tiên năm 2022, kết nổl twiển khả thwí Ha̭ Long – Phủ Tho̭ - Hwa̒ Bi̒nh. Chương tli̒nh kỏ ỉ ngia̒ kwan tloo̭ng tloong thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch kích câ̒w zu li̭ch kuố tỉnh; dôô̒ng thơ̒i la̒ nô̒ lư̭c twiên tliê̒n, kwáng bả, thu hut khéch zu li̭ch tiểng tính khaw môô̭ch thơ̒i zan di̭ch Covid-19 ản khôổng chể.

Kuung kấp diḙ̂n an twa̒n, ốn di̭nh, tin kâ̭i cho kheéch ha̒ng

(HBDT) - Tí kuung kấp diḙ̂n kôô̒ng pơ̭i chất lươ̭ng tốt hơn, pớ ta̒n kác năm tlước ni têểnh măi, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai thư̭c hiḙ̂n tư̒ zái fáp. Tloong di̭, kôông ti nô̭ lư̭c zám thơ̒i zan bất diḙ̂n, kắch diḙ̂n. Kwa di̭, kấp diḙ̂n dám báw an twa̒n, ốn di̭nh, dáp ửng nhu kâ̒w fṷc bṷ xinh hwa̭t pơ̭i xán xwất cho kheéch ha̒ng.

Thướng thức dă̭c xán kam Kaw Foong

(HBDT) - Mâ̭w ma̭ thôốch, hơm, ngoo̭ch, kỏ tư̒ dác, pớ ta̒ lô kam Kaw Foong ta̒ ản tư̒ mo̭l tiêw zu̒ng hăi dẳi têểnh nhơ môô̭ch dă̭c xán kuố tất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh nhơ̒ kác dă̭c tỉnh wê̒l chất lươ̭ng bươ̭t chô̭l xo pơ̭i tư̒ xán fấm kôô̒ng lwa̭i tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Dă̭c biḙ̂t, mởi ni kam Kaw Foong la̒ môô̭ch tloong 5 mỏn ăn, xán fấm nôông ngiḙ̂p kuố tính ản tlo̭t paw Top kác xán fấm, mỏn ăn dă̭c xán kwa̒ tă̭ng kuố Viḙ̂t Nam (2021 - 2022) zo Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam kôông bổ tloong hă̒nh tli̒nh thi̒m kiểm, kwáng bả kác zả tli̭ ấm thư̭c, dă̭c xán Viḙ̂t Nam.

Kinh tể

Kuung kấp diḙ̂n an twa̒n, ốn di̭nh, tin kâ̭i cho kheéch ha̒ng

(HBDT) - Tí kuung kấp diḙ̂n kôô̒ng pơ̭i chất lươ̭ng tốt hơn, pớ ta̒n kác năm tlước ni têểnh măi, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai thư̭c hiḙ̂n tư̒ zái fáp. Tloong di̭, kôông ti nô̭ lư̭c zám thơ̒i zan bất diḙ̂n, kắch diḙ̂n. Kwa di̭, kấp diḙ̂n dám báw an twa̒n, ốn di̭nh, dáp ửng nhu kâ̒w fṷc bṷ xinh hwa̭t pơ̭i xán xwất cho kheéch ha̒ng.