CHANG NHẤT

  • Kác khu, diếm zu li̭ch ản dâ̒w tư khang tlang, hi̒nh ắnh kon ngơ̒i va̒ zu li̭ch vuu̒ng dất La̭c Xơn ản tăng kươ̒ng kwáng bả, diếm dêểnh than kwam zu li̭ch, lḙ̂ hô̭i ản hi̒nh thă̒nh… la̒ bước chiến khâw 3 năm thưư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 06-NQ/HU, ngă̒i 26/7/2021 kuố Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn, nhă̒m dươ zu li̭ch rêênh ngă̒nh kinh tể kwan tloo̭ng.

  • Pơi lô̭i la̒ môn thế thaw chăng tlí zúp nơng kaw khức khwé, kái thiḙ̂n tinh thâ̒n, thế lư̭c, mo̒ ko̒n la̒ zái fáp tốt nhất tí tư̭ báw bḙ̂ mêê̒nh tlước ngwi kơ tai na̭n tẳm dác, foo̒ng tleẻnh tẳm dác. Khôông Da̒ chắi kwa tư̒ fươ̒ng, xa̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tiê̒m ấn tư̒ zúi zo, ngwi kơ xắi tha tẳm dác zất kaw. Cho dêênh ta̒n năm kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i kwan tâm kôông tác dă̭i pơi, tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác cho mo̭l zân, nhất la̒ dét kon.

  • Tloong môô̭ch lâ̒n ti tâ̭p thế zṷc, mḙ̂ Ngwiḙ̂n Thi D. ớ fươ̒ng Tân Thi̭nh, Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kwen ản môô̭ch mo̭l tư̭ pô̭ mêê̒nh la̒ bác xi̭, thâ̒i thuốc nam pơ̭i chiḙ̂ ản tư̒ lwa̭i bâ̭nh. Khăw khi zảw tliḙ̂n, ngỏ mă̭t, ngỏ thăi mḙ̂, mo̭l pô̭ mêê̒nh la̒ bác xi̭ cho mḙ̂ hăi dẳi poóc mêê̒nh mḙ̂ tốt mé i kỏ bâ̭nh wê̒l mă̭t, kôô̒ng pơ̭i zởi thiḙ̂w ba̒i thuốc chiḙ̂ bâ̭nh mă̭t zất tốt, i ta̒ chḙ̂i cho tư̒ mo̭l, kỏ mo̭l kha̒ hô̒i i ko̒n xó ản chí paw kim pả. Iểng thiểng pô̭ nhơ hoóch mâ̭ch, mḙ̂ D. tin khăw di̭ hḙn hôm khăw muô thuốc. Mḙ̂ D muô hết hơn 3 tliḙ̂w dôô̒ng. Ba̒i hôm khăw mḙ̂ muô thêm 14 tliḙ̂w dôô̒ng tiê̒n thuốc. Khăw môô̭ch thơ̒i zan oỏng mḙ̂ D. chăng dố khói mé i chăng ti thi̒m mo̭l paảnh cho mḙ̂ thuốc cho mêê̒nh tí hói la̭i.

  • Tloong 2 ngă̒i 16 - 17/5/2024, hwiḙ̂n Kim Bôi tố tlức Da̭i hô̭i da̭i biếw ta̒n zân tôô̭c thiếw khổ (ZTTK) lâ̒n thử IV, năm 2024. Zư̭ pơ̭i chúc mơ̒ng Da̭i hô̭i kỏ ta̒n kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w ta̒n kác ban, xớ, ngă̒nh kuố tính kôô̒ng ta̒n hwiḙ̂n, thă̒nh fổ…

  • Hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ tư̒ lơ̭i thể xâi zư̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n nhơ zu li̭ch văn hwả, xinh thải, thẳng kắnh, lḙ̂ hô̭i… Văn hwả tâm linh la̒ thể mă̭nh kuố zu li̭ch hwiḙ̂n. Pớ ka̭ kỏ Lwâ̭t Zi xán văn hwả an ban hă̒nh, hwiḙ̂n ka̭ no̒ i chấp hă̒nh tốt, ngiêm kẩm ta̒n kác hă̒nh bi xân ha̭i têểnh zi xán văn hwả, la̒ xai lâ̭ch zi xán văn hwả; hwí hwa̭i hăi gâi ngwi kơ hwí hwa̭i zi xán văn hwả; ta̒w pơ̭i tlải fép diḙ̂ diếm kháw kố; xâi zư̭ng tlải fép; lẩn chiểm tất dai thuô̭c zi tích li̭ch xứ - văn hwả, zănh lam thẳng kắnh.

Fổ Hư̭w Ngi̭: Diến hi̒nh xâi zư̭ng nếp khôổng văn hwả, khu zân kư văn hwả

Xo pơ̭i ta̒n khu zân kư tlêênh diḙ̂ pa̒n thi̭ tlẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn), fổ Hư̭w Ngi̭ kỏ thă̒nh tích nối tlô̭i hơn tloong wiḙ̂c la̒ foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả. Kwả tli̒nh fẩn dẩw, fổ kỏ tư̒ năm liên tṷc da̭t ản zănh hiḙ̂w khu zân kư văn hwả, tí lḙ̂ za di̒nh văn hwả ha̒ng năm da̭t ản 99% tlớ lêênh, năm 2023 da̭t ản 99,4%.

Xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch - zân bâ̭n khẻw tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng

Tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch tang tliến khai 9 zư̭ ản, tloong di̭ kỏ 1 zư̭ ản tloo̭ng diếm kuố tính. Tí dám báw dủng tiển dô̭ ta̒n kác kôông tli̒nh, zư̭ ản, xa̭ tăng kươ̒ng kôô̒ng pơ̭i nha̒ dâ̒w tư, ta̒n foo̒ng, ban liên kwan la̒ tốt kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng. "Kôông tác zân bâ̭n tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n xa̭ xác di̭nh la̒ zái fáp tloo̭ng tâm, kâ̒n tâ̭p tlung lă̭nh da̭w, chí da̭w, tố tlức la̒ dôô̒ng bô̭, hiḙ̂w kwá” - dôô̒ng chỉ Fu̒ng Thănh Xơn, Bỉ thư Dáng wí xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch khắng di̭nh.

Mo̭l ỉ pả zân tôô̭c Môông ti tâ̒w tloong wiḙ̂c la̒ “zu li̭ch xeenh”

Ta̒n năm khânh ni, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) zâ̒n tlớ thă̒nh diếm têểnh hấp zâ̭n, thu hút tư̒ kheéch zu li̭ch, dă̭c biḙ̂t la̒ zu kheéch nước wa̒i. Kỏ ản thă̒nh kwá ni̒ la̒ nhơ̒ ản dôô̒ng thwâ̭n, nô̭ lư̭c kuố kấp wí, tlỉnh kwiê̒n kôô̒ng mo̭l zân diḙ̂ fương. Tloong di̭ chăng thế chăng pô̭ têểnh kải Xu̒ng I Muổ, xỏm Hang Kiê - mo̭l ỉ pả Môông tâ̒w tiên mă̭nh za̭n la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tê̒w la̒ pơ̭i báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng zân tôô̭c.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwiết liḙ̂t foo̒ng, chẩng ma twỉ

Tloong ta̒n năm kwa, ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ pơ̭i tḙ̂ na̭n ma twỉ tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí khả fức ta̭p. Ta̒n dổi tươ̭ng hwa̭t dôô̭ng ngă̒i ka̒ng tinh bi, tiê̒m ấn ngwi kơ fát xinh ta̒n lwa̭i thô̭i fa̭m pơ̭i tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i khác, ắnh hướng têểnh tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i ớ diḙ̂ fương. Cho dêênh, Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí i ta̒ la̒ tốt kôông tác tí tê̒w pơ̭i ta̒n lư̭c lươ̭ng tlức năng tăng kươ̒ng twâ̒n tla kiếm xwát, dẩw tlănh kỏ hiḙ̂w kwá pơ̭i thô̭i fa̭m ma twỉ, kóp fâ̒n la̒ mṷc tiêw bi̒ môô̭ch kôô̭ng dôô̒ng kwăng khă̭ch ma twỉ.

Kinh tể

Nôông zân khơi zâ̭l bai tlo̒ tlú thế, kóp khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Thơ̒i zan kwa, kôô̒ng pơ̭i tư̒ kắch la̒ hăi, xảng ta̭w, ta̒n kấp Hô̭i Nôông zân tloong tính i ta̒ fát hwi bai tlo̒ kă̒w nổl zúp hô̭i biên fát tliến kinh tể, zám nge̒w, la̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w xâi zư̭ng nôông thôn mởi, kóp fâ̒n thăi tối hi̒nh ắnh ta̒n bu̒ng kwêl.

Văn hwả - Zu li̠ch

Fổ Hư̭w Ngi̭: Diến hi̒nh xâi zư̭ng nếp khôổng văn hwả, khu zân kư văn hwả

Xo pơ̭i ta̒n khu zân kư tlêênh diḙ̂ pa̒n thi̭ tlẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn), fổ Hư̭w Ngi̭ kỏ thă̒nh tích nối tlô̭i hơn tloong wiḙ̂c la̒ foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả. Kwả tli̒nh fẩn dẩw, fổ kỏ tư̒ năm liên tṷc da̭t ản zănh hiḙ̂w khu zân kư văn hwả, tí lḙ̂ za di̒nh văn hwả ha̒ng năm da̭t ản 99% tlớ lêênh, năm 2023 da̭t ản 99,4%.

Xa̠ hô̠i

Xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch - zân bâ̭n khẻw tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng

Tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch tang tliến khai 9 zư̭ ản, tloong di̭ kỏ 1 zư̭ ản tloo̭ng diếm kuố tính. Tí dám báw dủng tiển dô̭ ta̒n kác kôông tli̒nh, zư̭ ản, xa̭ tăng kươ̒ng kôô̒ng pơ̭i nha̒ dâ̒w tư, ta̒n foo̒ng, ban liên kwan la̒ tốt kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng. "Kôông tác zân bâ̭n tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n xa̭ xác di̭nh la̒ zái fáp tloo̭ng tâm, kâ̒n tâ̭p tlung lă̭nh da̭w, chí da̭w, tố tlức la̒ dôô̒ng bô̭, hiḙ̂w kwá” - dôô̒ng chỉ Fu̒ng Thănh Xơn, Bỉ thư Dáng wí xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch khắng di̭nh.