CHANG NHẤT

Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Kản bô̭, dáng biên kṷ thế hwả chwấn mư̭c da̭w dức

(HBDT) - "Kản bô̭, dáng biên (KB,DB) kâ̒n fái kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ bư̭ng ba̒ng la̒ kâ̒n, kiḙ̂m, liêm, chỉnh, chỉ kôông, bô tư. La̒ wiḙ̂c tlắch nhiḙ̂m, chú dôô̭ng, khwa hoo̭c, xảng ta̭w. Pô̭ ti tôi pơ̭i la̒, tôn tloo̭ng fáp lwâ̭t, kí kương. Tloo̭ng zân, khânh zân, hiếw zân, hoo̭c zân pơ̭i kỏ tlắch nhiḙ̂m pơ̭i Nhân zân…”, di̭ la̒ ta̒n nô̭i zung kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c hwa̒n thiḙ̂n, xâi zư̭ng kôô̒ng pơ̭i thư̭c hiḙ̂n chwấn mư̭c fa̭w dức cho KB,DB ớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ản dôô̒ng tlỉ Tlâ̒n Thi̭ Vân Zung, Fỏ tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí cho hăi.

Xa̭ Nhân Ngiḙ̂: Mô hi̒nh camera kóp fâ̒n dám báw an ninh nôông thôn

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Kâng an xa̭ Nhân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) i ta̒ chú dôô̭ng, linh hwa̭t bảm xát diḙ̂ pa̒n, la̒ tốt kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh pơ̭i kác lwa̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i (TNXH), ta̭w ản niê̒m tin tloong kấp wí, chỉnh kwiê̒n kôô̒ng pơ̭i Nhân zân. Dă̭c biḙ̂t, mô hi̒nh camera an ninh tlớ thă̒nh "keẻnh thăi nổl za̒i” kóp fâ̒n zúp lư̭c lươ̭ng kâng an lâ̭p khảm fả ta̒n kác bṷ fa̭m fáp hi̒nh xư̭, kwán lỉ tốt diḙ̂ pa̒n zân kư.

Fát tliến nôông ngiệp gẳn pơ̭i zu li̭ch - hưởng ti mởi kuố hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Fát hwi lơ̭i thể, da za̭ng hwả xán fấm zu li̭ch gẳn pơ̭i nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng kaw kôô̒ng kác zi tích văn hwả, li̭ch xứ tlêênh diḙ̂ pa̒n tang la̒ hưởng ti mởi zoong la̭i hiḙ̂w kwá tính kư̭c tloong fát tliến zu li̭ch kuố hwiḙ̂n Kaw Foong, zoong hwiḙ̂n tlớ thă̒nh diếm hấp zâ̭n zu kheéch tloong pơ̭i wa̒i tính.

Chỉnh tli̠

Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Kản bô̭, dáng biên kṷ thế hwả chwấn mư̭c da̭w dức

(HBDT) - "Kản bô̭, dáng biên (KB,DB) kâ̒n fái kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ bư̭ng ba̒ng la̒ kâ̒n, kiḙ̂m, liêm, chỉnh, chỉ kôông, bô tư. La̒ wiḙ̂c tlắch nhiḙ̂m, chú dôô̭ng, khwa hoo̭c, xảng ta̭w. Pô̭ ti tôi pơ̭i la̒, tôn tloo̭ng fáp lwâ̭t, kí kương. Tloo̭ng zân, khânh zân, hiếw zân, hoo̭c zân pơ̭i kỏ tlắch nhiḙ̂m pơ̭i Nhân zân…”, di̭ la̒ ta̒n nô̭i zung kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c hwa̒n thiḙ̂n, xâi zư̭ng kôô̒ng pơ̭i thư̭c hiḙ̂n chwấn mư̭c fa̭w dức cho KB,DB ớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ản dôô̒ng tlỉ Tlâ̒n Thi̭ Vân Zung, Fỏ tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí cho hăi.

Văn wả - Zu li̠ch

Fát tliến nôông ngiệp gẳn pơ̭i zu li̭ch - hưởng ti mởi kuố hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Fát hwi lơ̭i thể, da za̭ng hwả xán fấm zu li̭ch gẳn pơ̭i nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng kaw kôô̒ng kác zi tích văn hwả, li̭ch xứ tlêênh diḙ̂ pa̒n tang la̒ hưởng ti mởi zoong la̭i hiḙ̂w kwá tính kư̭c tloong fát tliến zu li̭ch kuố hwiḙ̂n Kaw Foong, zoong hwiḙ̂n tlớ thă̒nh diếm hấp zâ̭n zu kheéch tloong pơ̭i wa̒i tính.

Xa̠ hô̠i

Fát dôô̭ng tlương tli̒nh tă̭ng xố báw hiếm xa̭ hô̭i, thé báw hiếm i tể cho mo̭l kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn

(HBDT) - Ngă̒i 23/11, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) Viḙ̂t Nam tố tlức lḙ̂ fát dôô̭ng tă̭ng xố BHXH, thé BHIT cho mo̭l kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thể Mă̭nh, Tôống Zảm dôốc BHXH Viḙ̂t Nam chú tli̒ puối lḙ̂. Zư̭ ớ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Chí da̭w thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch BHXH, BHIT tính kôô̒ng pơ̭i kác thă̒nh biên Ban Chí da̭w…